Lexikon historiků a historiček 2022

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.

Místo narození:
Litomyšl
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Husitská teologická fakulta (HTF UK), Katedra historické teologie a církevních dějin
Vysoká škola:
FF UK, Historie (Mgr.), 2001
HTF UK, Církevní dějiny (Th.D.), 2000
HTF UK, Teologie, filozofie a religionistika (Mgr.), 1995
Biogram:
Vystudoval Střední pedagogickou školu v Litomyšli, následně HTF UK a FF UK.
Od roku 2000 pracuje jako odborný asistent na HTF UK a od 2008 jako odborný asistent (externista) na katedře románských studií FF UK.
V letech 2008–2010 a 2020–2022 byl zaměstnán jako vědecký pracovník v MÚA AV ČR.
Od roku 2013 je členem předsednictva Asociace univerzit třetího věku České republiky (od 2022 prezident).
Od 2022 členem předsednictva Association Internationale des Universites du Troisieme Age.
Instituce:
MÚA AV ČR, vědecký pracovník, 2008–2010; 2020–dosud
FF UK, odborný asistent (externí), 2008–dosud
HTF UK, odborný asistent, 2000–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny Itálie a Svatého stolce. Česko-italské a česko-vatikánské vztahy v 19. a 20. století.
Publikace:
Pavel HELAN (ed.), Československo a Svatý stolec II/2.1. Krize s Římem – fenomén státní tradice? Československá problematika let 1919–1928 v materiálech Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti, Praha 2022;
Pavel HELAN (ed.), Československo a Svatý stolec II/2.2. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1926–1927). Edice dokumentů, Praha 2021;
Pavel HELAN (ed.), Československo a Svatý stolec II/3. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1929–1931). Edice dokumentů, Praha 2020;
Pavel HELAN, Církevní spektrum, in: Dagmar Hájková – Pavel Horák (edd.), Republika československá 1918–1939, Praha 2018, s. 328–336;
Dagmar HÁJKOVÁ – Pavel HELAN, The Quest for Balance. Attitudes of the Czechoslovak Independence Movement Abroad to the Adriatic Problem During the First World War, in: Acta Histriae 3, 2014, s. 661–676;
Pavel HELAN, Das italianische Risorgimento und sein Bezug zu Böhmen, in: Florika Griessner – Adriana Vignazia (edd.), 150 Jahre Italien. Themen, Wege, offene Fragen, Wien 2014, s. 362–375;
Pavel HELAN – Marco MOLES (edd.), L’Unità d’Italia. Un intreccio di storia tra Tevere e Moldava?, Praha 2012.