Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Datum narození:
3. 9. 1978
Místo narození:
Nový Jičín
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova
Pracoviště:
Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin
Vysoká škola:
UK, Historická antropologie (Ph.D.), 2010
UK, Historie (Mgr.), 2002
Biogram:
Instituce:
FF UK, odborný asistent, 2016–dosud
Odborné zaměření:
Teorie a metodologie historických věd. Veřejné festivity v moderní době. Subkultury a svépomoc v soudobých dějinách. Vysokoškolská a vědní politika.
Publikace:
Karel ŠIMA, The Political Economy of Fanzines on the Threshold of State Socialism and Post-socialism: The Story of Czech(o)slovak fanzines, in: European Journal of Cultural Studies 25, 2022, s. 275–291;
Karel ŠIMA, From Identity Politics to Identitarian Movement: Europeanisation of Cultural Stereotypes?, in: Joep Leersen – Jürgen Barkhoff (edd.), National stereotyping and cultural identities in recent European Crises, Series Studia Imagologica, 2021, s. 75–94;
Karel ŠIMA – Petr GIBAS, Od „udělej si sám“ po DIY: kutilství v hledáčku (společenské) vědy, in: Petr Gibas a kol., Kutilství: Od „udělej si sám“ po DIY, Praha 2020, s. 10–23; 
Karel ŠIMA, Festivitní kultura spojená s Rukopisy. Rukopis královédvorský mezi dynamikou měšťanské společnosti a kulturou romantického nacionalismu, in: Dalibor Dobiáš (ed.), Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění, Praha 2019, s. 91–117; 
Karel ŠIMA, Rytmus veřejných festivit. České národní slavnosti v 60. a 70. letech 19. století, in: ČČH 117, 2019, s. 94–122;
Karel ŠIMA – Tomáš KAVKA – Hana ZIMMERHAKLOVÁ, “By means of singing to the heart, by means of heart to the nation”. Choral Societies and Nationalist Mobilisation of Czechs in the 19th Century, in: Krisztina Lajosi – Andreas Styren (edd.), Choral societies and nationalist mobilization in nineteenth-century Europe, Leiden 2015, s. 187–205;
Karel ŠIMA – Petr PABIAN, Ztracený Humboldtův ráj: ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství, Praha 2013.