Lexikon historiků a historiček 2022

Prof. PhDr. Miloš Řezník, PhD.

Datum narození:
28. 10. 1970
Místo narození:
Rychnov nad Kněžnou
Hlavní pracoviště:
Německý historický ústav Varšava
Vysoká škola:
Univerzita Karlova, FF, Historie, 1994
Biogram:
Disertační práci na téma „Patriotismus v Královských Prusech v 18. století" obhájil v roce 1999.
Habilitoval se v roce 2007 („Proměna elit a identit v polských povstáních 1794–1864") na UPOL.
Prof. získal v roce 2009, Univerzita Chemnitz.
Od roku 2009 je předsedou české sekce Česko-německé komise historiků; od roku 2017 preases polsko-německé vědecké společnosti Societas Jablonoviana, Lipsko.
Je členem Německo-ukrajinské komise historiků, Kašubského institutu v Gdaňsku a Výzkumné rady J. G. Herdera, Marburg.
Instituce:
Německý historický ústav Varšava, Ředitel, 2014–dosud
Univerzita Chemnitz, Ústav evropských dějin, profesor evropských regionálních dějin, 2009–dosud
Univerzita Chemnitz, Ústav evropských dějin, juniorprofesor, 2002–2008
Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig, vědecký pracovník, 2001–2002
ÚSD FF UK, odborný asistent, 1998–2001
Odborné zaměření:
Středovýchodní Evropa (Polsko, Habsburská monarchie, Sasko, Litva, Bělorusko). Moderní národy. Nacionalismus. Regiony a regionalistika. Historická kultura. Paměť. Funkcionalita dějin v pozdní moderně. Šlechta a elity. Romantismus. Hranice a pohraničí. Kolektivní identity. Literární dějiny. 18. – 21. století.
Publikace:
Miłosława BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK – Sabine JAGODZINSKI – Miloš ŘEZNÍK (edd.), Adel im Grenzraum. Transkulturelle Verflechtungen im Preussenland vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2021;
Martin SCHULZE WESSEL – Miloš ŘEZNÍK – Dušan KOVÁČ (edd.), Deutsche, Tschechen und Slowaken im 20. Jahrhundert. Materialien für Geschichtsunterricht, Frankfurt am Main 2020; 
Sabine JAGODZINSKI – Aleksandra KMAK-PAMIRSKA – Miloš ŘEZNÍK (edd.), Regionalität als historische Kategorie. Ostmitteleuropäische Perspektiven, Osnabrück 2019;
Dušan KOVÁČ – Miloš ŘEZNÍK – Martin SCHULZE WESSEL (edd.), Paměť – expozice – ukládání. Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu, Praha 2017;
Jiří FRIEDL – Tomasz JUREK – Miloš ŘEZNÍK – Martin WIHODA, Dějiny Polska, Praha 2017; 
Miloš ŘEZNÍK et al. (ed.), Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze, Kraków 2017;
Miloš ŘEZNÍK, Neuorientierung einer Elite. Aristokratie, Ständewesen und Loyalität in Galizien (1772–1795), Frankfurt am Main 2016; 
Frank-Lothar KROLL – Miloš ŘEZNÍK – Martin MUNKE (edd.), Sachsen und Böhmen. Perspektiven ihrer historischen Verflechtung, Berlin 2014.