Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Dana Hradilová

Datum narození:
23. 7. 1976
Místo narození:
Svitavy
Hlavní pracoviště:
Muzeum Českého krasu v Berouně, příspěvková organizace
Vysoká škola:
OU, Odborná historie, 2001
Biogram:
V letech 1990–1994 vystudovala SPŠ textilní v Ústí nad Orlicí (tkalcovství), následně v letech 1996–2001 FF OU Ostrava (odborná historie).
V letech 2001–2004 pracovala jako kurátorka Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.
Po rodičovské dovolené nastoupila v roce 2008 jako externí kurátorka, později kurátorka a knihovnice do Muzea Českého krasu v Berouně.
V letech 2002-2004 členkou redakční rady Sborníku Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, zástupkyní Středočeského kraje ve výkonném výboru Komise knihovníků AMGv letech 2010–2018, členkou Komise muzejních historiků AMG.
Instituce:
Muzeum Českého krasu, kurátorka, 2010–dosud
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, kurátorka, 2001–2004
Odborné zaměření:
Regionální dějiny Berounska. Dějiny podnikání a podnikatelské osobnosti 19. a 20. století.
Publikace:
Mirek ČEPICKÝ a kol., Gramofonka, z Loděnice do velkého světa, Loděnice 2021;
Michal HEJNA – Dana HRADILOVÁ, Vápeníci a tradiční vápenictví na Berounsku, in: Český kras 47, 2021, s. 32–44;
Jindřiška ROSENBAUMOVÁ a kol., Berounsko a jeho Židé, Beroun 2018;
Dana HRADILOVÁ, Dvě místa, dva osudy, k počátkům přádelen bavlny ve Svatém Janu pod Skalou a v Berouně, in: Minulostí Berounska 21, 2018, s. 11–27; 
Dana HRADILOVÁ, Obnovení pobočky Muzea Českého krasu v Hořovicích – Muzeum Hořovicka, in: Český kras 43, 2017, s. 37–42; 
Dana HRADILOVÁ, Život a podnikatelská dráha blovického mlynáře Františka Josefa Karlíka, in: Jižní Plzeňsko 11, 2013, s. 149–159;
Dana HRADILOVÁ, Jenštejnský dům na pozadí životních osudů jeho obyvatel, židovské rodiny Roubičkových (příspěvek k novodobé historii jednoho z nejstarších a architektonicky nejcennějších domů v Berouně, in: Český kras 39, 2013, s. 45–50;
Dana HRADILOVÁ, Z historie firmy "Křemencové lomy v Berouně Hýbl& Bouček", in: Český kras 38, 2012, s. 19–23;
Hana HRACHOVÁ a kol., Rokycany, Praha 2011;
Dana HRADILOVÁ, Podnikatelská rodina Daubků, in: SSH 37, 2011, s. 66–91.