Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.

Datum narození:
23. 2. 1979
Místo narození:
Jihlava
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UK), Ústav světových dějin
Vysoká škola:
UK, Historie – obecné dějiny, 2004
Biogram:
Pracuje jako kulturní historik současných dějin.
Dlouhodobě se věnuje otázkám migrace, xenofobie a rasismu, především ve vztahu k populární kultuře a subkulturám prostoru středovýchodní a jihovýchodní Evropy.
V současnosti se věnuje vztahům mezi populární kulturou a společenskou třídou během postsocialistické změny. 
Instituce:
ÚSD FF UK, odborný asistent, 2019–dosud
Odborné zaměření:
Kulturní dějiny evropského postsocialismu. Migrace a transnacionalismus v současných dějinách. Populární kultura a subkultury v dějinách středovýchodní a jihovýchodní Evropy.
Publikace:
Ondřej DANIEL, “Tunes for the People of a Certain Type”: Popular Music and Class in Czech Postsocialism, in: Journal of Communist and Post-Communist Studies 55, 2022, s. 84–103;
Ondřej DANIEL, Music subculture vs. class revolutionaries: Czech antifascism in the postsocialist era, in: Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies 9, 2020, s. 56–74;
Ondřej DANIEL a kol., Kultura svépomocí. Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu, Praha 2016;
Ondřej DANIEL – Jakub MACHEK – Tomáš KAVKA (edd.), Listening to the Wind of Change. Popular Culture and Subcultures of Czech Post-Socialism, Newcastle upon Tyne 2016;
Ondřej DANIEL, Násilím proti novému biedermeieru: subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu, Příbram 2016;
Ondřej DANIEL, Bigbít nebo turbofolk: Představy migrantů z bývalé Jugoslávie v západní Evropě (Francie a Rakousko), Praha 2013;
Ondřej DANIEL – Jakub MACHEK – Tomáš KAVKA (edd.), Populární kultura v českém prostoru, Praha 2013.