Lexikon historiků a historiček 2022

Jacques Joseph, Ph.D.

Místo narození:
Plzeň
Hlavní pracoviště:
Univerzita karlova
Pracoviště:
Přírodovědecká fakulta, katedra filosofie a dějin přírodních věd
Vysoká škola:
PřF UK, Filosofie a dějiny přírodních věd, 2018
FF UK, Filosofie – Divadelní věda, 2012
Biogram:
Je absolventem filosofie a divadelní vědy na FF UK a doktorského programu Filosofie a dějiny přírodních věd na PřF UK.
Absolvoval studijní stáže na Université Paris Diderot a Oxford University.
Zabývá se interakcemi filosofie a vědy, zejména v období renesance a raného novověku, dále také francouzskou epistemologií.
Je překladatelem děl Gastona Bachelarda, Gilberta Duranda a dalších.
Instituce:
PřF UK, katedra filosofie a dějin přírodních věd, odborný asistent, 2021–dosud
PřF UK, katedra filosofie a dějin přírodních věd, výzkumný pracovník s podílem na výuce, 2018–2021
Odborné zaměření:
Dějiny vědy a filosofie. Raný novověk. Renesance. Francouzská epistemologie.
Publikace:
Jacques JOSEPH, Svět jako živý stroj. Filosofie Henryho Mora na rozhraní renesance a novověku, Praha 2021;
Jacques JOSEPH, Bachelard a Deely: člověk, věda a etika, in: Michal Karľa – Karolína Šedivcová – Martin Macháček (edd.), Život ve znacích: Studie k dílu Johna Deelyho, Praha 2020, s. 179–208;
Jacques JOSEPH, The Philosophical Systems of Francisco Patrizi and Henry More, in: Intellectual History Review 29, 2019, s. 595–617;
Jacques JOSEPH, The Spirit of Nature and the spirit of God, in: John Finamore – Tomáš Nejeschleba (edd.), Platonism and Its Legacy. Selected Papers from the Fifteenth Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies, Londýn 2019, s. 369–386.