Lexikon historiků a historiček 2022

MUDr. Tereza Kopecká, Ph.D.

Datum narození:
8. 3. 1983
Místo narození:
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Fakulta humanitních studií (FHS UK), Katedra historických věd
Vysoká škola:
1. LF UK, Dějiny lékařství, 2020
1. LF UK, Všeobecné lékařství, 2008
Biogram:
Historička medicíny a překladatelka, původním povoláním lékařka.
Absolvovala studium dějin medicíny na 1. LF ÚDLCJ UK, (disertační práce: „Studenti a absolventi lékařské fakulty UK v první polovině 20. století: Sociální struktura, průběh studia, studentský život, profesní kariéry", školitel prof. Petr Svobodný).
Zaměřuje se na období let 1882–1945 s extenzemi do obou stran.
Zvané přednášky na Medizinische Universität Wien (4/2021, 11/2021).
Členka SSHM, BSHS, BSLS a ESHS.
Odborné zaměření:
 Historie medicíny. Historická demografie. Historická penologie. Sociální historie. Dějiny lékařské profese.
Publikace:
Tereza KOPECKÁ – Zuzana SCHIEROVÁ – Renata FERKLOVÁ – Aleš MISAŘ, Po práci hladoví, na vlastních slovech si pochutnáváme aneb Strávník Jiří Wolker, in: AUC–HUCP 60, 2021, s. 75–86;
Tereza KOPECKÁ, Trest odnětí svobody, zdraví, života? Smrt ve Svatováclavské trestnici a Pankrácké věznici 1827–1926, in: ČLČ 159, 2020, s. 211–218; 
Tereza KOPECKÁ, Scurvy and Flu in 1900: The Truth Lost in Evidence (June 30, 2019), in: Ioan-Gheorghe Rotaru (ed.), Proceedings of the 13th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities, Beltsville 2019, s. 302–310; 
Tereza KOPECKÁ, The Changing Face of Glaucoma in History, Critical Dialogues in the Medical Humanities, Newcastle upon Tyne 2019, s. 126–140; 
Tereza KOPECKÁ, Břišní tyfus v albertovské menze, in: ČLČ 157, 2018, s. 432–438; 
Tereza KOPECKÁ, Izidor Klafter a Pavla Klafterová: Lékaři, pacienti, oběti, in: Historia Medicinae Slovaca III, Bratislava 2018, s. 62–66.