Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

Datum narození:
23. 4. 1975
Místo narození:
Opava
Hlavní pracoviště:
Masarykova univerzita (MUNI)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF MU), Historický ústav
Vysoká škola:
MU, Historie, 2008
SLU, Historie s rozšířenou výukou jazyků, 1999
Biogram:
Maturoval na Mendelově gymnáziu v Opavě (1993).
Studoval historii na SLU.
V roce 1998 absolvoval studijní pobyty na univerzitách ve Štýrském Hradci a v Pise.
Po vykonání základní vojenské služby nastoupil do doktorského studia na FF MU v Brně, kde se věnoval výzkumu německého dějepisectví v českých zemích na příkladu církevního historika Eduarda Wintera.
V letech 2005–2009 působil jako odborný asistent pro historii a politologii na Univerzitě obrany v Brně.
Od roku 2008 je odborným asistentem pro moderní dějiny na HÚ FF MU, kde má na starosti především dějiny 1. poloviny 20. století v evropských souvislostech.
Instituce:
FF MU, HÚ, odborný asistent, 2008
Univerzita obrany, Fakulta ekonomie a managementu, odborný asistent, 2005–2009
Odborné zaměření:
Politické dějiny 20. století. Dějiny idejí. Výzkum politiky dějin a historické kultury. Dějiny historické vědy a vědeckých institucí.
Publikace:
Jiří NĚMEC, Die Reinhard-Heydrich-Stiftung in Prag: Ein Kriegseinsatz der Geschichtswissenschaft im Protektorat Böhmen und Mähren? in: Arno Mentzel-Reuters – Martina Hartmann – Martin Baumeister (edd.), Das Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichtskunde 1939 bis 1945 – "ein Kriegsbeitrag der Geisteswissenschaften"?, Wiessbaden 2021, s. 113–133;
Jiří NĚMEC, Na počátku byl "šok zkušenosti": K pojetí totalitarismu Hannah Arendtové, in: Vlček, Radomír (ed.), Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a kulturních dějinách, Praha 2021, s. 48–69;
Jiří NĚMEC, Taras (von) Borodajkewycz (1902–1984). Zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus: Der Versuch, das Unvereinbare zu verbinden, in: Karel Hruza (ed.),  Österreichische Historiker. Lebensläufe und Karrieren 1900–1945 (Band 3), Köln–Weimar–Wien 2019, s. 527–605;
Tomáš BOROVSKÝ – Jiří NĚMEC (edd.), Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, Brno 2018;
Jiří NĚMEC, Das Bild des Mittelalters in den tschechischen und deutschen Erinnerungskulturen Böhmens, Mährens und Schlesiens. Eine Stichprobe aus den österreichischen und tschechischen Lehrbüchern für Geschichte, in: Knut Görich – Martin Wihoda (edd.), Friedrich Brabarossa in den Nationalgeschichten Deutschlands und Ostmitteleuropas (19.–20. Jh.), Köln–Weimar–Wien 2017, s. 63–103;
Jiří NĚMEC, Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika, Brno 2017;
Jiří NĚMEC, Umvolkung, in: Michael Fahlbusch – Ingo Haar – Alexander Pinwinkler (edd.), Handbuch der völkischen Wissenschaften. Band 2: Akteure, Netzwerke, Forschungsprogramme, Berlin 2017, s. 1158–1164.