Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Petr Šámal, Ph.D.

Datum narození:
27. 3. 1972
Místo narození:
Mladá Boleslav
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Ústav pro českou literaturu
Vysoká škola:
FF UK, Dějiny české literatury, 2008
PedF UK, Český jazyk a literatura – občanská výchova, 1996
Biogram:

Instituce:
ÚČL AV ČR, Oddělení pro výzkum literární kultury, Ředitel (od 2020), 2003–dosud
Časopis Česká literatura, Šéfredaktor, 2003–2020
ÚČL AV ČR, Oddělení současné literatury, 1998–2003
Gymnázium Jaroslava Seiferta v Praze, učitel, 1995–1998
Odborné zaměření:
Dějiny české literatury. Sociologie literární komunikace. Dějiny literární cenzury.
Publikace:
Petr ŠÁMAL a kol., Literární kronika první republiky: Události–díla–souvislosti, Praha 2018;
Michal WÖGEBAUER – Petr PÍŠA – Petr ŠÁMAL – Pavel JANÁČEK a kol., V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749–2014, Praha 2015.