Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jakub Jareš, Ph.D.

Datum narození:
29. 3. 1983
Místo narození:
Písek
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova
Pracoviště:
Pedagogická fakulta
Vysoká škola:
FF UK, České dějiny (Ph.D.), 2016
FF UK, Historie–politologie (Mgr.), 2008
Biogram:
Historik a muzejník, působil v Ústavu pro studium totalitních režimů a jako kurátor na volné noze (Exponaut.cz).
V současnosti vede odborné oddělení ve státní příspěvkové organizaci MUSEum+.
Je editorem a spoluautorem řady knih a autorem mnoha výstav a expozic.
Muzejní a galerijní studia vyučuje na UK.
Instituce:
MUSEum+, vedoucí odborného oddělení, 2021–dosud
ÚSTR, výzkumný pracovník, 2017–2021
ÚDAUK, archivář a historik, 2011–2016
Odborné zaměření:
Muzejní studia. Muzeologie. Soudobé dějiny. Dějiny vysokého školství.
Publikace:
Jakub BACHTÍK – Lukáš DUCHEK – Jakub JAREŠ (edd.), Chrám umění: Rudolfinum, Praha 2020;
Jakub JAREŠ – Čeněk PÝCHA – Václav SIXTA (edd.), Muzeum v diskusi: Jak vystavujeme soudobé dějiny, Praha 2020;
Jakub JAREŠ – Martin FRANC a kol., Mezi konkurencí a spoluprací: Univerzita Karlova a Československá akademie věd 1945–1968, Praha 2018;
Jakub JAREŠ – Matěj SPURNÝ – Katka VOLNÁ, a kol., (edd.), S minulostí zúčtujeme: Sebereflexe FF UK v dokumentech 70. a 90. let 20. století, Praha 2014;
Jakub JAREŠ – Matěj SPURNÝ – Katka VOLNÁ a kol., Náměstí Krasnoarmějců 2: Učitelé a studenti na Filozofické fakultě UK v období normalizace, Praha 2012.