Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Stanislav Mikule

Datum narození:
1. 8. 1979
Místo narození:
Nové Město na Moravě
Hlavní pracoviště:
Regionální muzeum Žďár nad Sázavou
Vysoká škola:
FPF SLU, Historie–muzeologie, 2004
Biogram:
V letech 1994–1998 studoval na Biskupském gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou a následně v letech 1998–2004 FPF SLU v Opavě.
V letech 2002–2004 byl členem Koordinačního výboru Asociace studentů a přátel Slezské univerzity.
Od roku 2005 pracuje v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou.
Je členem Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně, Heraldické společnosti v Praze, České genealogické a heraldické společnosti v Praze, České vexilologické společnosti, redakční rady Vlastivědného sborníku Vysočiny, Komise regionálních historiků Moravy a Slezska a Muzeologické komise Asociace muzeí a galerií České republiky atd.
Instituce:
Regionální muzeum Žďár nad Sázavou, kurátor sbírkových fondů, 2005–dosud
Odborné zaměření:
Heraldika. Regionální historie. Muzeologie.
Publikace:
Stanislav MIKULE, Obruby štítů a hradební koruny v komunální heraldice let 1836–1918, in: Jiří Brňovják – Pavel Elbel (edd.), SIGILLA – ARMA – MONETAE. Sborník příspěvků k 70. narozeninám profesora Tomáše Krejčíka, Brno–Ostrava 2021, s. 303–321;
Stanislav MIKULE, Galerijní výstavy a vlastivědná muzea, in: Muzeum. Muzejní a vlastivědná páce 58, 2020, s. 38–43;
Stanislav MIKULE – Milan ŠUSTR, Tajemství žďárských kostelů, Žďár nad Sázavou 2020;
Stanislav MIKULE, Tradition with Reservation. Heraldic Self-Presentation of Family Šlechta in Lomnice nad Popelkou, in: Jiří Brňovják – Jan Županič (edd.), Changes of the Noble Society. Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from teh 16th to the 20th Century. A Collection of Studies from Sections P69 and P80 of the 11th Congress of Czech Historians (14th–15th September 2017, Olomouc, Czech Republic), Ostrava–Praha 2018, s. 151–160;
Stanislav MIKULE, Heraldické památky farního kostela svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou, in: Západní Morava. Vlastivědná revue 21, 2017, s. 5–19;
Stanislav MIKULE, K erbům v brtnickém Sálu vjezdů, in: Genealogické a heraldické informace 19, 2014, s. 125–128;
Stanislav MIKULE, Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Žďár nad Sázavou 2012;
Stanislav MIKULE, 55 let žďárského jezdectví, Žďár nad Sázavou 2012.