Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.

Datum narození:
18. 4. 1985
Místo narození:
Litomyšl
Hlavní pracoviště:
Masarykova univerzita (MUNI)
Pracoviště:
Katedra historie, Pedagogická fakulta (PF MU)
Vysoká škola:
PdF MU, Pedagogika (Ph.D.), 2014
PdF MU, Učitelství dějepisu a občanské výchovy pro ZŠ (Mgr.), 2009
Biogram:
Působil jako vedoucí pobočky a kastelán v Památníku Mohyla míru (Muzeum Brněnska).
Nyní působí jako odborný asistent na katedře historie PdF MU.
Instituce:
ZŠ U Školek 1117, Litomyšl, učitel dějepisu, 2018–dosud
PdF MU, KHI, odborný asistent, 2017–dosud
Muzeum Brněnska, vedoucí pobočky a kastelán Památníku Mohyla míru, 2014–2018
Odborné zaměření:
Regionální dějiny. Didaktika dějepisu a vlastivědy. Historická složka učiva v rámci učitelství pro 1. stupeň základní školy a učitelství pro mateřské školy. Dějiny školství a pedagogiky.
Publikace:
Miroslav JIREČEK, Development of the School System of the Czech Lands in 1918–2020. A View of the School Legislation after one Hundred Years of the Republic, in: Czech-polish historical and padagogical journal 12, 2020, s. 35–53;
Miroslav JIREČEK, Školské zákonodárství Československé republiky (1918–1938) z hlediska národnostních menšin, in: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 33, 2019, s. 67–101;
Miroslav JIREČEK, Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013, Brno 2014.