Lexikon historiků a historiček 2022

RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.

Datum narození:
25. 8. 1978
Místo narození:
Valašské Meziříčí
Hlavní pracoviště:
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Pracoviště:
Fakulta strojní, katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Vysoká škola:
SLU, Geometrie a globální analýza (Ph.D.), 2010
SLU, Geometrie (RNDr.), 2003
SLU, Učitelství pro střední školy – matematika a dějepis, 2002
Biogram:
Po maturitě na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí (1996) studoval na FPF SLU v Opavě.
Diplomová práce z historie matematiky „Historiacal notes on the inverse problem of the calculus of variations" (2002).
Doktorské studium na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě, obor Geometrie a globální analýza, disertace s přesahy do dějin matematiky a fyziky (obhájena 2010).
Od roku 2006 je odborným asistentem na katedře matematiky a deskriptivní geometrie, vědecká práce z dějin matematiky a dějin vyučování matematice.
Od roku 2011 členem Společnosti pro dějiny věd a techniky, od roku 2016 člen výboru.
Instituce:
VŠB – Technická univerzita Ostrava, odborný asistent, 2006–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny moderní matematiky. Exil a emigrace. Česko německé vztahy. Židovská menšina v českých zemích. Dějiny školství a vyučování. Dějiny sociálního pojištění.
Publikace:
Jan KOTŮLEK, Pražská německá matematická komunita mezi dvěma světovými válkami, in: DVT 54, 2021, s. 8–35;
Helena DURNOVÁ – Jan KOTŮLEK – Helena DURNOVÁ, Václav Hlavatý a reformy vzdělávání 1945–1948, in: Učitel matematiky 28, 2020, s. 234–252;
Helena DURNOVÁ – Jan KOTŮLEK, Kterak nadaný kvartán udolal učitele, in: Svět nadání 6, 2017, s. 16–26;
Jan KOTŮLEK – Vojtěch ŽÁDNÍK, Václav Hlavatý (1894–1969), Cesta k jednotě, Brno 2017;
Radomír PALÁČEK – Jan KOTŮLEK, History of the Czechoslovak Journal of Actuarial Sciences, in: M. J. Ligarski (ed.), Cross-border exchange of experience in production engineering…, Systems Supporting Production Engineering 6, 2017, s. 300–305;
Rolf NOSSUM – Jan KOTŮLEK, The Society for the Protection of Science and Learning as a patron of refugee mathematicians, in: BSHM Bulletin: Journal of the British Society for the History of Mathematics 30, 2015, s. 153–167;
Jan KOTŮLEK – Rolf NOSSUM, Jewish mathematicians facing the Nazi threat: the case of Walter Fröhlich, in: JB 48, 2013, s. 69–97;
Jan KOTŮLEK – Helena DURNOVÁ, Emigration of mathematicians to, from and within former Czechoslovakia; with the emphasis on the Nazi period, in: Oberwolfach Reports 51, 2011, s. 2948–2950.