Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.

Datum narození:
27. 4. 1985
Místo narození:
České Budějovice
Hlavní pracoviště:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pracoviště:
Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy
Vysoká škola:
FHS UK, Integrální studium člověka – obecná antropologie, 2018
FF JU, HIÚ, Kulturní historie, 2010
Biogram:
Zuzana Duchková je kulturní historička a antropoložka.
K oblastem jejího zájmu patří dějiny moderního umění, zejména otázky spojené s uměleckou tvorbou první poloviny 20. století (témata týkající se uměleckého exilu), a moderní urbánní dějiny (především Prahy, Berlína a Londýna).
V současné době působí na katedře výtvarné výchovy PF JU v Českých Budějovicích, na které vede výuku dějin umění a architektury.
Zároveň je kurátorkou vybraných výstavních projektů současného umění.
Instituce:
PF JU, katedra výtvarné výchovy, odborná asistentka, 2014–dosud
SUPŠ sv. Anežky České v České Krumlově, učitelka, 2008–2015
Odborné zaměření:
Dějiny moderního umění (klasická moderna). Exilová studia. Moderní urbánní dějiny.
Publikace:
Zuzana DUCHKOVÁ, Několik kulturně-historických střípků z poválečného období města Nové Hrady. Slavnosti a svátky očima kronik útvaru Pohraniční stráže (1978–1985), in: Jiří Petráš – Libor Svoboda (edd.), Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985, Praha 2021, s. 332–337;
Karel ŘEPA – Aleš POSPÍŠIL – Zuzana DUCHKOVÁ – Michal FILIP, Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově, Olomouc 2020;
Zuzana DUCHKOVÁ, Die Rolle Otokar Fischers in tschechoslowakischen Hilfsorganisationen für deutsche Flüchtlinge nach 1933, in: Václav Petrbok – Alena Stašková – Štěpán Zbytovský (edd.), Otokar Fischer (1883–1938). Ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert, vol. 15., Köln 2020, s. 513–524;
Zuzana DUCHKOVÁ, Bedřich a Margarete Feiglovi. Příběh jednoho manželského páru v soukolí dějin první poloviny 20. století, in: Jiří Petráš – Jitka Rauchová – Bohumil Jiroušek – Hana Kábová (edd.), Excentrici, ironici, outsideři ve středoevropské moderní kultuře, České Budějovice 2019, s. 146–156;
Zuzana DUCHKOVÁ, Válečná traumata na malířském plátně: Umělecké reminiscence českých výtvarníků na prožité válečné události (první polovina 20. století), in: Blanka Soukupová – Róża Godula-Weclawowicz a kol. (edd.), Národy–města–lidé–traumata. Urbánní studie sv. 12, Praha 2017, s. 115–122;
Zuzana DUCHKOVÁ, Feigl v Berlíně, ve městě světel, in: Nicholas Sawicki (ed.), Friedrich Feigl 1884–1965, Řevnice 2016, s. 140–197;
Zuzana SKOŘEPOVÁ, „Prostě jen někam patřit“. Českoslovenští a němečtí výtvarní umělci v londýnském exilu za II. světové války, in: Mirjam Moravcová – Dana Bittnerová (edd.), Etnické komunity. Kontinuita kulturní reprodukce, Praha 2012, s. 169–180.