Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Helena Kokešová, Ph.D.

Datum narození:
16. 4. 1965
Místo narození:
Chrudim
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Masarykův ústav a Archiv
Vysoká škola:
FF UK, Ph.D., 2012
FF UK, PhDr., 1989
FF UK, Historie, 1987
Biogram:
Od roku 2003 je odbornou pracovnicí MÚA AV ČR, od 2012 vědeckou pracovnicí, od 2012 vedoucí oddělení Archiv ÚTGM, od 2020 vedoucí oddělení Osobních a historických fondů.
Od roku 2018 je členkou ediční řady Edice korespondence a dokumentů Aloise Musila, od 2017 členkou ediční řady Edvard Beneš. Dokumenty, od 2012 členka společné ediční řady MUA a Nakladatelství Lidové noviny nazvané EGO.
Je členkou Akviziční a metodické komise Masarykova ústavu, 2013–2017 členkou akviziční komise LA PNP, od 2012 členkou České archivní společnosti, od 2003 členkou Společné archivní a knihovní rady MÚA AV ČR a ÚTGM, od 2003 členkou Společné archivní a knihovní rady MÚA AV ČR a ÚTGM, od 2000 členkou ediční rady pro vydávání Masarykovy korespondence v MÚA AV ČR, od 1990 členkou „Spolku českých historiků“ (Historický klub 1872).
Instituce:
MÚA AV ČR, vědecká pracovnice, 2003–dosud
NA, odborná archivářka, 2001–2002
Literární archiv PNP, archivářka, kurátorka, 1987–2001
Odborné zaměření:
České kulturní a politické dějiny 19. a počátku 20. století. Ediční teorie a praxe. Edice korespondence a pamětí. Archivní činnost.
Publikace:
Gerold HOLZER – Helena KOKEŠOVÁ, Adolf Lorenz und sein Mentor Eduard Albert, in: Wiener Medizinische Wochenschrift 171, 2021, s. 230–237;
Helena KOKEŠOVÁ, Eduard Albert. Ein böhmischer Intellektueller in Wien, Wien 2021; 
Gerold HOLZER – Helena KOKEŠOVÁ, Adolf Lorenz und Tomáš Garrigue Masaryk – eine außergewöhnliche Begegnung, in: Wiener Medizinische Wochenschrift 170, 2020, s. 238–245;
Helena KOKEŠOVÁ – Irena KRAITLOVÁ (edd.), Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar, Svazek II. (1896), Praha 2019;
Helena KOKEŠOVÁ – Petr KOTYK – Irena KRAITLOVÁ (edd.), Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar, Svazek I. (1893–1895), Praha 2017;
Dagmar HÁJKOVÁ – Helena KOKEŠOVÁ (edd.), Dívčí deníky Zdenky Kaizlové z let 1909–1919, Praha 2016;
Helena KOKEŠOVÁ (ed.), Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století, Praha 2015;
Helena KOKEŠOVÁ, Milý Bächře. Ke vztahu Pavla Bächera a Herberta Masaryka, in: Práce z dějin Akademie věd 7, 2015, s. 219–252;
Vlasta MÁDLOVÁ – Josef TOMEŠ – Tomáš W. PAVLÍČEK – Jan BOHÁČEK – Martin FRANC – Miroslava KVĚTOVÁ – Pavel FABINI – Jan HÁLEK – Marie BAHENSKÁ – Daniela BRÁDLEROVÁ – Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ – Martin KLEČACKÝ – Milena JOSEFOVIČOVÁ – Hana KÁBOVÁ – Helena KOKEŠOVÁ – Věra DVOŘÁČKOVÁ, Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana, Praha 2015;
Helena KOKEŠOVÁ, Eduard Albert (1841–1900). Český intelektuál ve Vídni, Praha 2014.