Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Pavel Kmoch

Datum narození:
26. 7. 1968
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Na volné noze
Vysoká škola:
TUL, Historie, 2012
Biogram:
Vystudoval strojírenský obor stavba a provoz letadel.
Věnoval se obchodu se starožitnostmi.
Po studiu historie pracoval jako odborný poradce ve dvou desítkách filmů.
Od roku 2021 je učitelem českého jazyka a dějepisu na základní škole.
Od roku 1996 zakládajícím členem a mnoho let i předsedou Klubu vojenské historie Gardekorps – Praha.
Autor tří monografií a několika desítek odborných studií i populárních článků. 
Instituce:
ZŠ Ke Kateřinkám, učitel, 2021–dosud
Odborné zaměření:
Moderní dějiny. Kolaborace a retribuce. Válečné zločiny. Totalitní režimy. Česko-německé vztahy. Vojenské dějiny. Druhá světová válka.
Publikace:
Pavel KMOCH, Konec pánů Benešovska, Praha 2021;
Pavel KMOCH, Operace Anthropoid: Epilog, Praha 2018;
Pavel KMOCH, Boj v kostele v Resslově ulici, in: Paměť a dějiny 10, 2015, s. 27–42;
Pavel KMOCH, Novodobé komunální znaky a vlajky v okrese Praha-východ, in: Studie a zprávy: historický sborník pražského okolí 5, 2015, s. 87–115;
Pavel KMOCH, Provinění proti národní cti, Praha 2015.