Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Marie Malivánková Wasková

Datum narození:
1. 9. 1979
Místo narození:
Plzeň
Hlavní pracoviště:
Archiv města Plzně
Vysoká škola:
FF UK, Pomocné vědy historické a archivní studium, 2005
Biogram:
Během studia na FF UK absolvovala roční stipendium 2001/2002 na Universität Konstanz (SRN); též pracovala jako pomocná vědecká síla na katedře PVH-AS a v Ústavu dějin UK.
Spolupráce na projektech Databáze českých vědců při Výzkumném centru pro dějiny vědy AV ČR a Libri civitatis – dokumentace a zpřístupňování městských knih v ČR (projekt FF UJEP).
Po studiu nastoupila jako historička plzeňského institutu ZIP, zabývajícího se archeologií a záchranou stavebních památek.
Krátce působila v SOA Plzeň, vyučovala na katedře historie FPE ZČU, od roku 2012 v Archivu města Plzně.
Publikační činnost se zaměřením na dějiny měst, dějiny správy a epigrafiku spontánních nápisů.

Instituce:
FPE ZČU, katedra historie, vyučující, 2011–2012
SOA v Plzni, odborná archivářka, 2010–2011
ZIP, historička, 2005–2010
Ústav dějin UK, pomocná vědecká síla, 1998–2001
FF UK, katedra PVH-AS, pomocná vědecká síla, 1998–1999
Odborné zaměření:
Dějiny měst a regionální dějiny. Dějiny správy. Epigrafika spontánních nápisů.
Publikace:
Marie WASKOVÁ – Karel WASKA, Úterý a Olešovice: poddanské město a jeho šosovní ves, in: Poddanská města v českých zemích. Sborník příspěvků z II. mezioborové konference Domu historie Přešticka a Spolku pro záchranu historických památek Přešticka, Přeštice 2021, s. 198–218;
Marie WASKOVÁ – Karel WASKA, Počátky Úterý, in: Minulostí Západočeského kraje 54, 2019, s. 7–28; 
Marie WASKOVÁ, Zvíře jako prostředek dehonestace ve středověku a raném novověku. Hlava skopová, německý pes, vůl a svatý Šebestián, in: Daniela Dvořáková a kol., Človek a svet zvierat v stredoveku, Bratislava 2015, s. 53–73;
Marie WASKOVÁ, Formování a vývoj panství města Plzně, in: SAP 65, 2015, s. 3–98; 
Marie MALIVÁNKOVÁ WASKOVÁ – Jaroslav DOUŠA a kol., Dějiny města Plzně 1. Do roku 1788, Plzeň 2014; 
Marie WASKOVÁ, Návrh klasifikace historických spontánních nápisů, in: SAP 64, 2014, s. 109–150; 
Marie WASKOVÁ, Die mittelalterliche jüdische Gemeinde in Pilsen (Plzeň) und die Frage ihres Untergangs. Einige Ergänzungen, Anmerkungen und Erwägungen, in: JB 47, 2012, s. 5–33.