Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.

Datum narození:
20. 6. 1975
Místo narození:
Humpolec
Hlavní pracoviště:
Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR)
Pracoviště:
Odbor výzkumu a vzdělávání
Vysoká škola:
FF UK, Historické vědy – postgraduální studium, 2016
PedF UK, Rozšiřující studium – pedagogické minimum, občanská výchova, 2008
FF UK, Historie jednooborová, 1999
Biogram:
Po absolvování vysoké školy působil jako středoškolský učitel.
Zajímal se o využití audiovizuálních materiálů v pedagogické praxi.
Po vzniku ÚSTR spoluzakládal skupinu (později oddělení) vzdělávání, ve které zúročil a prohloubil své pedagogické zkušenosti.
Instituce:
PedF UK, katedra dějin a didaktiky dějepisu, vysokoškolský učitel, 2018–dosud
ÚSTR, historik, didaktik, 2008–dosud
Odborné zaměření:
Didaktika dějepisu. Filmové a televizní reprezentace minulosti.
Publikace:
Jaroslav PINKAS, Jak vzpomínáme na normalizaci. Obrazy normalizační minulosti ve filmu, Praha 2021;
Jaroslav PINKAS (ed.), Třetí odboj v didaktické perspektivě. Dějiny v diskuzi, Praha 2020;
Kamil ČINÁTL – Jaroslav PINKAS a kol., Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu, Praha 2014.