Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. David Majtenyi

Datum narození:
6. 3. 1976
Místo narození:
Praha 6
Hlavní pracoviště:
Archiv Národního muzea
Vysoká škola:
UK, Pomocné vědy historické a archivnictví, 2019
Biogram:
Původní profesí letecký mechanik – avionik.
Pracoval na řadě postů na ruzyňském letišti v Praze, následně vystudoval archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK (2013–2019).
Působí v Archivu NM jako kurátor sbírek Archivu Muzea dělnického hnutí.
Instituce:
NM, kurátor sbírek, 2016–dosud
Odborné zaměření:
Historie československého letectva. Dějiny španělské občanské války. Dějiny komunistického odboje. Dějiny jihoslovanských zemí.
Publikace:
David MAJTENYI – Jiří RAJLICH, Říkali jim španěláci, Svět křídel, Cheb 2022;
Marek TOMAN – David MAJTENYI, Hrdina, zrádce, spisovatel? Jaroslav Klecan z Reportáže, psané na oprátce, Praha 2021;
Libor JŮN – Markéta KABŮRKOVÁ – David MAJTENYI (edd.), ReporTvář Julia Fučíka, Praha 2020;
Jiří RAJLICH – David MAJTENYI, Bývalý dělostřelec ve službách strany, státu a parlamentu. Generál Bohuslav Laštovička (1905–1981): I. část, in: HaV 68, 2019, s. 66–95;
Jiří RAJLICH – David MAJTENYI, Bývalý dělostřelec ve službách strany, státu a parlamentu – Generál Bohuslav Laštovička (1905–1981): II. část, in: HaV 68, 2019, s. 60–93;
David MAJTENYI, La senda espinosa de la vida del interbrigadista Rudolf Bolfík (1913–1941), in: Ibero-Americana Pragensia 46,  2/2019, s. 19–39;
David MAJTENYI, „Mirek“ z Reportáže, psané na oprátce – Jaroslav Klecan (1914–1943), in: ČNM- Řada historická 188, 1-2/2019, s. 3–58;
David MAJTENYI, Ladislav Holdoš: interbrigadista ze Španělska jako „buržoazní nacionalista“ v procesu s Gustávem Husákem, in: MD 26, 2/2018, s. 161–203;
David MAJTENYI, Od interbrigadisty k palubnímu střelci 311. peruti RAF – rotný Rudolf Bolfík (1913–1941), in: MD 25, 2017, s. 105–122;
David MAJTENYI, Z letových zápisníků rotmistra letectva Eduarda Šimka (1903–1957), in: ČNM- Řada historická 186, 1–2/2017, s. 67–88;
David MAJTENYI, Osobnost Osvalda Závodského (1910–1954) s důrazem na jeho účast v občanské válce ve Španělsku, in: MD 24, 2016;
Jiří RAJLICH – David MAJTENYI, Export a využití československé letecké výzbroje v občanské válce ve Španělsku 1936–1939. I. část, in: HaV 61, 2012, s. 4–35;
Jiří RAJLICH – David MAJTENYI, Export a využití československé letecké výzbroje v občanské válce ve Španělsku 1936–1939. II. část – dokončení, in: HaV 61, 2012, s. 4–29;
Jiří RAJLICH – David MAJTENYI, Jan Ferák a ti druzí. Českoslovenští letci, letouny a interbrigadisté v občanské válce ve Španělsku v letech 1936–1939, in: Svět křídel 141, Cheb 2012.