Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Romana Rosová, Ph.D.

Datum narození:
28. 4. 1972
Místo narození:
Opava
Hlavní pracoviště:
Národní památkový ústav (NPÚ)
Pracoviště:
ÚOP v Ostravě
Vysoká škola:
FF UO, Kulturní dějiny, 2018
FPF SLU, Historie–muzeologie, 1996
Biogram:
V letech 1986–1990 studovala na gymnáziu v Opavě, poté v letech 1990–1996 na FPF SLU v Opavě obor historie–muzeologie, od roku 1993 obor historie s rozšířenou výukou jazyků.
Po absolvování SLU v roce 1996 nastoupila jako památkářka do tehdejšího Památkového ústavu (dnes NPÚ) v Ostravě, kde působí dodnes.
V letech 2003–2016 zde vedla oddělení průzkumů.
Zabývá se především stavebněhistorickými průzkumy se specializací na historické a archivní rešerše.
Podílí se také na průzkumech mobiliárních fondů, městského urbanismu nebo zpracování podkladů pro archeologické průzkumy.
V posledních letech se soustavněji zaměřuje na výzkum dřevěných kostelů.
Věnuje se popularizaci památek a památkové péče.
Instituce:
NPÚ, ÚOP v Ostravě, památkářka, 1996–dosud
Odborné zaměření:
Architektura. Památková péče. Stavebněhistorické průzkumy.
Publikace:
František KOLÁŘ – Petra KANIOVÁ – Jana KOUDELOVÁ – Dalibor PRIX – Romana ROSOVÁ – Michal ZEZULA, Opavský hrad a středověké jádro tzv. Müllerova domu čp. 1, in: Průzkumy památek 28, 2021, s. 37–84;
Marian HOCHEL – Ondřej HANIČÁK – Jiří ŠÍL (ed.) – Romana ROSOVÁ, Opavský kongres 1820. Křižovatka evropské diplomacie, Opava 2020;
Romana ROSOVÁ, Odraz sociálních a životních podmínek v architektuře beskydských kostelů, in: Valašsko – historie a kultura II. Obživa, Ostrava – Rožnov pod Radhoštěm 2019, s. 464–482;
Romana ROSOVÁ, Zámek v Chotěbuzi – svědek pomíjejícího času, in: Těšínsko 1, 2018, s. 39–52;
Petr HAVRLANT – Jiří JUNG – Romana ROSOVÁ, Proměny zámeckého parku v Hradci nad Moravicí v letech 1778–1945, Opava–Kroměříž 2017;
Romana ROSOVÁ, Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy, Ostrava 2014;
František KOLÁŘ – Andrea KOŽUSZNIKOVÁ – Dalibor PRIX – Romana ROSOVÁ, Kostel sv. Jiří v Lubojatech – výsledky stavebně historického průzkumu a archeologického výzkumu, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické 62, 2013, s. 132–170.