Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.

Datum narození:
7. 9. 1984
Místo narození:
Rýmařov
Hlavní pracoviště:
Slezské zemské muzeum – Slezský ústav
Vysoká škola:
SLU, Historie se zaměřením na České a československé dějiny (Ph.D.)), 2015
SLU, Historie odborná (Mgr.), 2010
Biogram:
Studoval na Gymnáziu Rýmařov.
V letech 2004–2010 vystudoval historii na SLU v Opavě a tamtéž v roce 2015 dokončil doktorské studium.
Od roku 2014 do roku 2022 působil na Fakultě veřejných politik SLU (2014–2020 Ústav středoevropských studií, 2017–2020 tajemník ústavu, 2020–2022 Ústav veřejné správy a sociální politiky, 2021–2022 zástupce vedoucího ústavu).
Od roku 2022 pracuje ve Slezském ústavu SZM v Opavě.
Instituce:
Slezský ústav SZM, vědecký pracovník, 2022–dosud
SLU, vědecko-pedagogický pracovník, 2014–2022
Odborné zaměření:
Dějiny 20. století. Vojenské dějiny. Slezsko a severní Morava. Dějiny 2. světové války. Dějiny bezpečnosti. Národnostní problematika. Průmyslové dělnictvo v 1. polovině 20. století.
Publikace:
Lubomír HLAVIENKA, Národnostní problematika v okrese Bruntál mezi roky 1960–1989, in: Slezský sborník 119, 2021, s. 103–129;
Lubomír HLAVIENKA, National Minorities in the Western Borderlands of Czech Silesia from the Perspective of State Security Corps in 1945, in: Border and Regional Studies 9, 2021, s. 7–37;
Lubomír HLAVIENKA – Ondřej KOLÁŘ – Jan KUKLÍK a kol., Atlas národnostních a náboženských menšin v České republice, Opava 2021;
Lubomír HLAVIENKA, Národnostní problematika na území okresů Bruntál, Krnov a Rýmařov 1948–1960, in: Slezský sborník 118, 2020, s. 40–71;
Stanislav KOKOŠKA – Lubomír HLAVIENKA a kol. (edd.), Průmyslové dělnictvo 1938–1948. Edice dokumentů, Praha–Opava 2019;
Lubomír HLAVIENKA, Slovenská armáda 1939–1945, Opava 2017;
Lubomír HLAVIENKA, Volby do závodních rad v období let 1945–1948, in: Slezský sborník 115, 2017, s. 117–130;
Lubomír HLAVIENKA, Jaro a léto 1939 jako zdroj tradice a poslání pro slovenské ozbrojené síly, in: Slezský sborník 112, 2014, s. 231–250;
Lubomír HLAVIENKA – Zdeněk JIRÁSEK, Každodennost a kriminalita u jednotek Rychlé divize v roce 1941, in: HaV 62, 2013, s. 48–59.