Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D.

Datum narození:
7. 3. 1976
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny
Vysoká škola:
FF UK, Habilitace – obor Moderní hospodářské a sociální dějiny, 2018
Ústav politologie FF UK, Postgraduální doktorské studium, 2009
FF UK, Magisterské studium, 2002
Biogram:
Historik a politolog, vedoucí oddělení sociálních a kulturních dějin (od roku 2018) ÚSD AV ČR.
Stipendista několika německých nadací (Zeit, Konrad Adenauer, Nadace německého národa).
Přednáší na ÚHSD FF UK.
Řešil mimo jiné projekty: Pohyblivé hranice diktatury; Regime and Society in Eastern Europe (1956–1989); Das andere Osteuropa – die 1960er bis 1980er Jahre“ Dissens in Politik und Gesellschaft, Alternativen in der Kultur.
Vědecká ocenění: 2020 Cena Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; 2011 prémie Otto Wichterleho.
Instituce:
ÚSD AV ČR, výzkumný pracovník, 2006–dosud
ÚSTR, redaktor a koordinátor projektu, 2014–2019
Odborné zaměření:
Československé a východoněmecké dějiny po roce 1945 – opozice, odpor a rezistence. Trestněprávní perzekuce (1948–1989). Dějiny KSČ. Institut voleb. Pohyblivé hranice diktatury – stížnosti občanů. Demokratická revoluce 1989. Metodologické otázky soudobých dějin. Zacházení s minulostí, pamětní místa, paměť a dějiny.
Publikace:
Jaroslav PAŽOUT – Tomáš VILÍMEK, Barometr nálad, studnice informací. Dopisy občanů vedoucím představitelům a orgánům Komunistické strany Československa v letech 1988–1989, Praha 2020;
Jiří KOCIAN –  Jaroslav PAŽOUT – Tomáš VILÍMEK – Stanislav BALÍK – Vít HLOUŠEK, Dějiny Komunistické strany Československa IV (1969–1993), Praha 2020;
Tomáš VILÍMEK – Michaela TUČKOVÁ – Marek SUK, Rudolf Battěk. Deník 1989, Praha 2020;
Tomáš VILÍMEK – Oldřich TŮMA (edd.), Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948–1989, Praha 2018;
Jiří SUK – Michal KOPEČEK  – Kristina ANDĚLOVÁ – Tomáš VILÍMEK – Tomáš HERMANN – Tomáš ZAHRADNÍČEK, Šest kapitol o disentu, Praha 2017;
Tomáš VILÍMEK, „Všichni komunisté do uren!“. Volby v Československu v letech 1971 až 1989 jako společenský, politický a státněbezpečnostní fenomén, Praha 2016;
Alexander von PLATO – Tomáš VILÍMEK – Piotr FILIPKOWSKI – Joanna WAWRZYNIAK, Opposition als Lebensform. Dissidenz in der DDR, der ČSSR und in Polen, Berlin–Münster 2013;
Oldřich TŮMA – Tomáš VILÍMEK (edd.), Česká společnost v 70. a 80. letech. Sociální a ekonomické aspekty, Praha 2012.