Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Alexandr Putík

Datum narození:
8. 7. 1950
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Židovské muzeum v Praze
Pracoviště:
Odbor židovských dějin
Vysoká škola:
FF UK, Archivnictví–dějepis, 1976
Biogram:
Vystudoval Střední lesnickou technickou školu v Písku (1966–1970); dále na FF UK obor archivnictví dějepis, diplomní a disertační práce z dějin lesní správy.
Pracoval v Ústavu krajinné ekologie ČSAV (1975–1978), specializace dějiny lesnictví a krajiny.
Krátce působil jako dělník a hlídač.
Členem Židovské náboženské obce v Praze, správce budovy, šámes, od 1995 duchovní (1983–2020).
Při zaměstnání vystudoval obor Hebraistika na FF UK (1992–1994), specializace dějiny Židů v období raného novověku.
Instituce:
Židovské muzeum v Praze, historik, 1990–dosud
Státní knihovna ČR, knihovník, 1979–1990
Odborné zaměření:
Dějiny Židů v českých zemích v raném novověku. Politické, sociální, náboženské dějiny. Mesianismus. Genealogie židovských rodin.
Publikace:
Iveta CERMANOVÁ – Alexandr PUTÍK, The Prague Jewish Museum and Its Role in Jewish History Research between 1945 and 2019, in: JB 55, 2020, s. 99–130;
Alexandr PUTÍK, David Gans a počátky židovského venkovského osídlení na Mělnicku, in: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy 11, 2020, s. 321–343;
Vlastimila HAMÁČKOVÁ – Alexandr PUTÍK, Jan Heřman (1933–1986). Archivist and Historian, in: JB 52, 2017, s. 119–30;
Alexandr PUTÍK – Daniel POLAKOVIČ – Jaroslav ŠULC, New Findings about the Life of David Gans (1541–1613) and his Closest Relatives: A Study and Source Edition, in: JB 51, 2016, s. 5–63;
Alexandr PUTÍK, Dějiny Židů v českých zemích v 10. – 18. století, Praha 2015;
Alexandr PUTÍK, History of the Jews in the Bohemian Lands in the 10th–18th Centuries, Prague 2015;
Lucie B. PETRUSOVÁ – Alexandr PUTÍK, Fase pražských židovských rodin z let 1748–1749 (1751). Edice pramene k návratu z tereziánského vypovězení, Praha 2012;
Alexandr PUTÍK, Prague Jews and Judah Hasid. A Study on the Social, Political and Religious History of the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries. Part Three, in: JB 46, 2011, s. 33–72.