Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.

Datum narození:
14. 3. 1980
Místo narození:
Šumperk
Hlavní pracoviště:
Univerzita Pardubice (UPa)
Pracoviště:
Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd
Vysoká škola:
UPa, Historické vědy (Ph.D.), 2014
Biogram:
Po studiu specializace gender history pod vedení prof. Mileny Lenderové na FF UPa, zaměřil svou výzkumnou činnost na dějiny těla, sociální dějiny lékařství, nekonvenčních léčebných praktik a dějiny lázeňské kultury.
V pedagogické oblasti reflektuje kulturní dějiny 19. a 20. století a metodologii historiografie.
Od roku 2009 se kontinuálně podílel na výzkumných projektech analyzujících dějiny žen, porodnictví a porodních babiček, dějiny těla a utváření vztahu mezi lékaři a pacienty v moderní době.
Roku 2019 působil v rámci výzkumného projektu na Department of the History, Classics and Archaeology, Birkbeck, University of London.
Instituce:
FF UPa, ÚHV, odborný asistent, 2014–2022
FF UPa, ÚHV, asistent, 2009–2014
Odborné zaměření:
Kulturní dějiny dlouhého 19. století s tematickým zaměřením na sociální dějiny lékařství, kulturní a sociální dějiny lázeňství, dějiny těla a historii nekonvenčních léčebných směrů v kontextu českých zemí. 
Publikace:
Vladan HANULÍK, Professional Dominance? Encounters between physicians and patients in the firts half of the 19th century under the Habsburg Monarchy, in: Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam 42, 2021, s. 232–355;
Vladan HANULÍK, Female Midwifery in the Czech Lands 1850–1950: A Career on the Decline, in: TH 25, 2020, s. 129–144;
Milena LENDEROVÁ a kol., Ženy s kufříkem a nadějí: porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století, Praha 2019;
Vladan HANULÍK, White Coat Effect: The making of the patient-physician relationship in modern Europe, in: Dějiny–teorie–kritika 16, 2019, s. 175–199;
Vladan HANULÍK (ed.), Porodila šťastně děvče. Porodní deníky čtyř porodních babiček z 19. století, Pardubice 2017;
Vladan HANULÍK, Historie nekonvenčních léčebných praktik v době profesionalizace medicíny: vznik a vývoj lázní Gräfenberg v první polovině 19. století, Pardubice 2017;
Milena LENDEROVÁ – Daniela TINKOVÁ – Vladan HANULÍK, Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století, Praha 2014.