Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Datum narození:
19. 5. 1964
Místo narození:
Brno
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci
Pracoviště:
Filozofická fakulta, katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Vysoká škola:
MU, Sociologie (DSP), 1996
MU, Sociologie, 1987
Biogram:
V roce 1996 dokončil studium na FF MU (PhDr.; obor sociologie).
V letech 2001–2010 docentem na FF UPOL.
Od roku 2015 profesorem v oboru filozofie na UPOL.
Vědeckou práci započal v roce 1987 jako interní aspirant na Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV v Praze, odkud v roce 1989 přešel na Ústav pro studium společenského vědomí.
V současné době působí na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na FF UPOL.
Instituce:
UPOL, profesor, 2010–dosud
ZČU, docent, 2009–2013
MU, asistent; docent; profesor, 1993–dosud
Odborné zaměření:
Sociologie náboženství. Antropologie náboženství. Historické souvislosti české nenáboženskosti. Sekularizace. Globalizace náboženství. Podoby náboženství v současných zemích jižní a východní Asie (Indie, Papua Nová Guinea atd.).
Publikace:
Dušan LUŽNÝ, The fight over the Marian Column and a religious narrative template in a society of unbelievers, in: Memory Studies 15, 2022, s. 70–83;
Dušan LUŽNÝ, Religious memory in a changing society. The case of India and Papua New Guinea, in: Changing Society and Personalities 5, 2021, s. 36–62; 
Martin SOUKUP – Dušan LUŽNÝ – Jan D. BLÁHA – Jaroslav SKUPNIK, The aura of tatoos: The commodification of tradition in Buscalan village, the Philippines, in: Asian Journal of Social Science 49, 2021, s. 153–160; 
Martin SOUKUP – Dušan LUŽNÝ, The Story of Storyboards from East Sepik, Papua New Guinea, in: Annals of the Naprstek Museum 40, 2019, s. 59–74;
Daniel TOPINKA – Dušan LUŽNÝ – Jana KOREČKOVÁ, The Assimilation of Post-War Generations of Czech Immigrants in Chicago, in: American and British Studies Annual 11, 2018, s. 9–20;
Dušan LUŽNÝ, Sect as a Threat – Cultural Memory and the Image of Sects, in: Politics, Religion & Ideology 18, 2017, s. 198–216.