Lexikon historiků a historiček 2022

Karol Bílek, prom. hist.

Datum narození:
28. 3. 1939
Místo narození:
Mladá Boleslav
Hlavní pracoviště:
Památník národního písemnictví
Vysoká škola:
FF UK Praha, Archivnictví, 1961
Biogram:
Je správcem Osvětové besedy Sobotka, kronikář města Sobotka, spoluzakladatel a redaktor časopisu Zpravodaj Šrámkovy Sobotky (1964–dosud).
Člen Osvětové besedy Staré Hrady, zakladatel a redaktor časopisu Listy starohradské kroniky (1976–2008).
Člen vědecké rady Památníku národního písemnictví, redakční rady Z Českého ráje a Podkrkonoší.
Člen výboru Historického klubu / Sdružení historiků (1990–2021), předseda jeho revizní komise.
Spoluobnovitel Pekařovy společnosti Českého ráje (1990), její předseda a následně čestný předseda (od 1995).
Čestný člen České archivní společnosti.
Starosta obce Sedliště (okres Jičín).
Instituce:
PNP, pracoviště Praha-Strahov, knihovník, 2006–2021
PNP, Literární archiv, pracoviště Staré Hrady, archivář, vedoucí pracoviště, 1971–2005
ČSAD Jičín, noční hlídač, 1970–1972
SOkA Jičín, vedoucí archivu, 1964–1970
Městský archiv Sobotka, archivář, 1957–1961
Odborné zaměření:
Zpracování archivních fondů, převážně osobních. Publikační a přednášková činnost (odborná a popularizační) – archivnictví a historiografie. Dějiny Českého ráje, zvláště Sobotecka a Libáňska. Kulturní dějiny, zvláště období národního obrození.
Publikace:
Karol BÍLEK, P. Damian Šimůnek (1810–1895). Obrazenecký buditel Sobotecka a Dolnobousovska, Sobotka – Dolní Bousov 2022;
Karol BÍLEK, Sobotka v Zrcadle dějin, Sobotka 2019;
Karol BÍLEK (ed.), Modrá krev Sobotecka, Sobotka 2018;
Karol BÍLEK – Olga BIČIŠŤOVÁ, Sobotecká lékárna, Sobotka 2018;
Karol BÍLEk, Profesor Josef Novák, botanik z Malechovic, Libošovice 2018;
Karol BÍLEK a kol., Kdo je kdo v dějinách Sobotecka a DolnobousovskaMalé dějiny Sobotecka. III. díl, Sobotka 2015;
Karol BÍLEK, Dolnobousovsko v literatuře a kultuře, Dolní Bousov 2014;
Karol BÍLEK, Malé dějiny Sobotecka. II. díl, Sobotka 2013;
Karol BÍLEK, Archivář František Dvorský a Sobotka, Sobotka 2010.