Lexikon historiků a historiček 2022

Prof. PhDr Milena Bartlová, CSc.

Datum narození:
19. 1. 1958
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoká škola:
Ústav teorie a dějin umění ČSAV, CSc., 1995
FF UK, Dějiny a teorie umění, 1983
Biogram:
Odmaturovala v roce 1977 na Akademickém gymnáziu v Praze.
Mezi lety 1980–1983 externí studium dějin umění na FF UK Praha (Mgr.+Ph.Dr.), tamtéž získán titul CSc./PhD.
1995 Ústav dějin umění AVČR.
V roce 2001 se habilitovala na FF MU v Brně.
2005 Profesura na MU Brno.
2008 Fellow, Wissentschaftkolleg/Institute of Advanced Study Berlin2009/10 Vertretendes Professor, Institut für Bild- und Kunstgeschichte, Humboldt University Berlin.
Instituce:
Umprum, profesorka, 2011–dosud
FF MU, Seminář dějin umění, odborná asistentka, docentka, profesorka, 1997–2010
PedF UK, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, odborná asistentka, docentka, profesorka, 1997–2005
ÚDU AV ČR, odborná pracovnice, 1990–1995
NGP, administrativní pracovnice, kurátorka, 1978–1990
Odborné zaměření:
Dějiny umění středověku. Metodologie a historiografie dějin umění. Vizuální studia. Teorie obrazu. Paměť a identita.
Publikace:
Milena BARTLOVÁ, Dějiny českých dějin umění 1945–1969, Praha 2021;
Milena BARTLOVÁ, Retrospektiva. Vybrané studie k dějinám umění 12. – 16. a 20. století, Praha 2018;
Milena BARTLOVÁ a kol., Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity, Praha 2017;
Milena BARTLOVÁ, Unsere "nationale" Kunst, Ostfildern 2016;
Milena BARTLOVÁ, Pravda zvítězila. Výtvarné umění a husitství 1380–1490, Praha 2015;
Milena BARTLOVÁ – Jindřich VYBÍRAL a kol., Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Praha 2015;
Milena BARTLOVÁ, Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, Praha 2012.