Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Tomáš Jakl

Datum narození:
31. 5. 1972
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Vojenský historický ústav Praha
Vysoká škola:
FF UK, Archivnictví, 1997
Biogram:
Absolvoval Gymnázium Jana Keplera.
Po studiu archivnictví na FF UK pracoval v AHMP a na částečný úvazek též v ÚSD AV ČR.
Od roku 2002 působí jako historik ve VHÚ Praha.
Instituce:
VHÚ, historik, 2002–dosud
ÚSD AV ČR, oddělení pro výzkum období 1939–1945, odborný pracovník, 1999–2002
AHMP, vedoucí úseku správy dat, 1997–2002
Odborné zaměření:
České a československé vojenské dějiny 1. poloviny 20. století. Československé legie. Průběh a kontext událostí závěru druhé světové války v českých zemích. Válečné hroby. Vojenská symbolika a heraldika. Dějiny vojenské správy.
Publikace:
Tomáš JAKL, Obrněné vlaky v Pražském povstání. 1.–3. díl, in: HaV 70, 2021, č. 2, s. 86–103; č. 3, s. 82–121; č. 4, s. 48–73;
Jindřich MAREK a kol., Padli na barikádách. Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945, Praha 2020;
Marek FIŠER – Tomáš JAKL – Radim KAPAVÍK – Tomáš KYKAL – Petr MATĚJČEK (edd.), Kartotéka obětí Pražského povstání Oblastní kriminální úřadovny Praha. Digitální online edice, Praha 2019;
Jan GALANDAUER – Alexandr HEJL – Tomáš JAKL – Edmund ORIÁN – Zdeněk POLČÁK, Zborov 2. července 1917. Den zrodu armády, Praha 2017;
Tomáš JAKL, Hrdinové z Londýna. Českoslovenští krajané ve Velké Británii v prvním odboji, Praha 2016;
Tomáš JAKL, Bojiště a barikády Pražského povstání, Praha 2014;
Tomáš JAKL, Květnové vítězství, Praha 2015;
Tomáš JAKL – Bernard PANUŠ – Jiří TINTĚRA, Czechoslovak Armored Cars in the First World War and Russian Civil War, Atglen 2015;
Tomáš JAKL – Dalibor STÁTNÍK, Květen 1945 na Mělnicku, Praha 2011.