Lexikon historiků a historiček 2022

prof., PhDr. Dana Musilová, CSc.

Datum narození:
2. 5. 1958
Místo narození:
Pelhřimov
Hlavní pracoviště:
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UHK), Historický ústav
Vysoká škola:
UK, Historie, 1981
Biogram:
V letech 1973–1977 studovala na gymnáziu v Pelhřimově.
V letech 1977–1981 vystudovala FF UK a o rok později získala titul PhDr., roku 1989 získala titul CSc. na ČSAV.
V letech 1981–1991 působila jako vědecká aspirantka, odborná pracovnice a posléze vědecká pracovnice v Ústavu československých a světových dějin ČSAV / HÚ AV ČR.
V letech 1991–1993 působila jako vědecká pracovnice na Ústavu sociálně politických věd FSV UK
V letech 1993–1997 působila jako učitelka historie v Tyrkysu - škole kultury a podnikání v cestovním ruchu.
V letech 1997–2001 působila jako odborná asistentka na Ústavu sociálních věd PdF VŠP v Hradci Králové, v letech 2001–2005 jako odborná asistentka na ÚHV PdF ÚHK a od roku 2005 na FF UHK.
Roku 2011 byla na UHK jmenována docentkou a o 4 roky později profesorkou pro obor české a československé dějiny.
Instituce:
FF UHK, profesorka, 2015–dosud
FF UHK, docentka, 2011–2015
PdF VŠP, PdF UHK, FHS UHK, FF UHK, oborná asistentka, 1997–2011
Tyrkys – škola kultury podnikání v cestovním ruchu, učitelka, 1993–1997
ÚČSSD ČSAV/HÚ AV ČR, odborná pracovnice, vědecká pracovnice, 1984–1991
Odborné zaměření:
Moderní dějiny. Genderová historie. Dějiny žen. Dějiny sociální politiky.
Publikace:
Dana MUSILOVÁ, Jmenování prvních profesorek v Československu, in: SHN 25, 2021, s. 466–476;
Dana MUSILOVÁ, Czech Republic: Nationalism, Suffrage, Political Participation, in: Susan Franceschet – Mona Lena Krook – Netina Tan (edd.), The Palgrave Handbook of Women´s Political Rights, London 2018, s. 363–374;
Marie BAHENSKÁ – Libuše HECZKOVÁ – Dana MUSILOVÁ, Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci, České Budějovice 2017;
Dana MUSILOVÁ, Partei-Politikerinnen in den böhmischen Ländern, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 26, 2015, s. 201–213;
Dana MUSILOVÁ, Ženy v intelektuálních profesích v první polovině 20. století, in: SHN 18, 2014, s. 49–61;
Marie BAHENSKÁ – Libuše HECZKOVÁ – Dana MUSILOVÁ, O ženské práci. Dobové (sebe)reflexe a polemiky, Praha 2014;
Dana MUSILOVÁ, Mothers of Nation: Women´s Vote in Czech Republic, in: Blanca Rodriguez Ruiz – Ruth Rubio Marín (edd.), The Struggle for Female Suffrage in Europe, Leiden–Boston 2012, s. 207–223.