Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Michaela Šmidrkalová, Ph.D.

Datum narození:
5. 8. 1985
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Masarykův ústav a Archiv
Vysoká škola:
FSV UK, Moderní dějiny (Ph.D.), 2015
FSV UK, Ruská a východoevropská studia (Mgr.), 2011
FSV UK, Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), 2008
Biogram:
Působí jako vědecký pracovník Oddělení dějin Akademie věd MÚA AV ČR.
Zabývá se dějinami vědy a komparativními dějinami střední Evropy ve 20. století.
Instituce:
MÚA AV ČR, vědecký pracovník, 2021–dosud
ÚSD AV ČR, vědecký pracovník, 2018–2021
FF UK, vědecký pracovník, 2016–2019
Odborné zaměření:
Komparativní dějiny střední Evropy ve 20. století. Dějiny vědy ve střední Evropě ve 20. století.
Publikace:
Michaela ŠMIDRKALOVÁ, Vstříc atomovému informačnímu věku. Československo a Mezinárodní nukleární informační systém (INIS) 1970–1989, in: Práce z dějin Akademie věd 13, 2021, s. 21–42;
Michaela ŠMIDRKALOVÁ, Vyhlížení atomového věku I: Popularizace jaderné energie a energetiky v Československu v padesátých letech 20. století, Praha 2019;
Michaela KŮŽELOVÁ, When a scientist went to fight: Czechoslovak social science emissaries at international congresses, in: Věra Dvořáčková – Martin Franc a kol., Science overcoming border, Praha 2018, s. 187–205;
Michaela KŮŽELOVÁ, Imagining nuclear future in socialist Poland: Plans and Dreams, in: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 62, 2017, s. 35–54;
Michaela KŮŽELOVÁ, Polsko, in: Kateřina Králová – Hana Kubátová (edd.), Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy, Praha 2016, s. 95–114;
Michaela KŮŽELOVÁ, Mezi sympatiemi a loajalitou. Francouzská komunistická strana a pražské jaro, in: SD 21, 2014, s. 577–608;
Michaela KŮŽELOVÁ, Francouzští komunisté a Polsko v roce 1956, Praha 2012.