Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.

Datum narození:
24. 3. 1965
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Fakulta humanitních studií (FHS UK), Katedra historických věd
Vysoká škola:
FF UK, Etnologie a folkloristika, 1988
Biogram:
V roce 1988 získala titul PhDr., v roce 1994 titul CSc. (kandidát historických věd, AV ČR) a v roce 2008 titul doc. (FF UK, obor hospodářské a sociální dějiny).
Instituce:
FHS UK, vědecký pracovník – vědecko-pedagogický pracovník, 1991–dosud
EÚ AV ČR, aspirant, 1988–1991
Odborné zaměření:
Středoevropská města. Moderní a postmoderní židovské dějiny. Výzkum identit (národních, národnostních, náboženských). Výzkum nacionalismu, zvláště pak antisemitismu. Dějiny oboru etnologie a antropologie.
Publikace:
Blanka SOUKUPOVÁ, Identita intenzivní naděje. Čeští Židé v první Československé republice, Bratislava 2021;
Blanka SOUKUPOVÁ (ed.), Přítodní útvary – město – národ – identita / Naturformationen–Stadt–Nation–Identität. Urbánní studie, sv. 14, Praha 2021;
Blanka SOUKUPOVÁ (ed.), Antisemitismus in Mittel-und Osteuropa. Ursachen, Auswirkungen, Kontinuitäten, Vergleiche, Wien 2020;
Blanka SOUKUPOVÁ, Židé v českých zemích po šoa. Identita poraněné paměti, Bratislava 2016;
Tomáš JELÍNEK – Blanka SOUKUPOVÁ, Bílá místa ve výzkumu holokaustu, Praha 2014.