Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.

Místo narození:
Hradec Králové
Hlavní pracoviště:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Vysoká škola:
UPOL, Historické vědy, 2015
UPOL, Historické vědy, 2008
Biogram:
V letech 2002–2008 absolvoval magisterské studium na FF UPOL.
V letech 2008–2015 doktorské studium na FF UPOL.
Je členem Společnosti pro výzkum dějin vojenství (2020).
Členem Fellows Centra medievistických studií UK a AV ČR (2019).
Členem Rady Muzea východních Čech v Hradci Králové (2013).
Instituce:
OU, výzkumný pracovník, 2015–2016
UPOL, výzkumný pracovník, 2013–2015
MVČ v Hradci Králové, historik, kurátor, 2012–dosud
Odborné zaměření:
Církevní dějiny středověku (monasticismus). Přemyslovská medievistika. Vojenské dějiny 19. století (prusko-rakouská válka 1866). Dějiny památkové péče. Historická paměť ve vztahu k prusko-rakouské válce 1866. Regionální dějiny východních Čech. Kampanologie.
Publikace:
Pavla KORITENSKÁ – Josef ŠRÁMEK (edd.), V pevnosti. Kritická reedice knihy Ignáta Herrmanna, Hradec Králové 2021;
Vojtěch KESSLER – Josef ŠRÁMEK, Tváře války. Velká válka 1914–1918 očima českých účastníků, Praha 2020;
Jiří HUTEČKA – Josef ŠRÁMEK (edd.), Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie, Hradec Králové 2018;
Josef ŠRÁMEK, Břevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov, Praha 2016;
Josef ŠRÁMEK, Mezi normou, reformou a praxí. Proboštství benediktinských klášterů v Čechách a na Moravě ve středověku, Olomouc 2016;
Vojtěch KESSLER – Josef ŠRÁMEK, Requiem za rytíře. Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866, Hradec Králové 2016;
Tomáš SOMER – Josef ŠRÁMEK – Miroslav KOVÁŘ, Benediktinské opatství ve Vilémově. Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí, České Budějovice 2015;
Antonín KALOUS – Jan STEJSKAL – Josef ŠRÁMEK (edd.), Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století, Olomouc 2014.