Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr., Mgr. Hana Kábová, Ph.D.

Datum narození:
4. 4. 1977
Místo narození:
Jihlava
Hlavní pracoviště:
Archiv Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Vysoká škola:
FF UK, České dějiny, 2011
PF JU, Kulturní historie, 2000
Biogram:
Vystudovala Gymnázium Pelhřimov (maturita 1995), PF JU (neučitelský obor kulturní historie, 1995–2000) a FF UK (české dějiny, 2003–2011).
V letech 2009–2014 byla výkonnou redaktorkou periodika Práce z dějin Akademie věd.
Spoluautorka výstav: Zdeněk Nejedlý známý–neznámý? Svědectví fotografií (2018/2019, s Petrou Tomsovou), Já jsem... Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála (2018/2019, Dana Schlaichertová a kol.), Akademik Josef Dobiáš (2018, s Ivanou Kouckou).
Instituce:
MÚA AV ČR, archivářka, 2000–dosud
Odborné zaměření:
Kulturní dějiny 2. poloviny 19. a 20. století. Osobnosti českého vědeckého a uměleckého života. Zpřístupňování osobních a rodinných archivů.

Publikace:
Hana KÁBOVÁ, Přínos Františka Hoffmanna archivní teorii a metodice, in: PagH 29, 2021, s. 265–285;
Hana KÁBOVÁ – Ivana KOUCKÁ a kol., Josef Dobiáš (1888–1972). Život a dílo, Praha–Pelhřimov 2019;
Hana KÁBOVÁ – Petra TOMSOVÁ, Zdeněk Nejedlý známý–neznámý? Svědectví fotografií, Praha 2018;
Hana KÁBOVÁ (ed.), František KutnarDěkuji životu. Vzpomínky a zápisy českého historika, Praha 2017;
Hana KÁBOVÁ, Páter Láska. Životní příběh a překladatelské dílo kyjského faráře Gustava Lásky (1848–1921), Praha–Pelhřimov 2015;
Hana KÁBOVÁ, Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě, České Budějovice – Pelhřimov 2013;
Hana KÁBOVÁ – Mikuláš ČTVRTNÍK (ed.), Bylo nebylo. Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu, AUC–HUCP, Praha 2012.