Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Marta Edith Holečková, Ph.D.

Datum narození:
24. 10. 1979
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny
Vysoká škola:
FF UK, Historie, 2018
Biogram:
Podílela se na několika kolektivních badatelských projektech (2007–2011: Mechanismy ovládání a moci. Komunistická strana Československa na Filozofické fakultě UK 1968–1989; 2015–2018: Encyklopedie českého literárního samizdatu, GA ČR), ve své disertační práci se věnovala Universitě 17. listopadu (knižně 2019).
V současné době je součástí projektů, podpořených Grantovou agenturou ČR (Dějiny Charty 77 v domácí a transnacionální perspektivě; Hledání postmoderního města. Proměna Prahy a Bratislavy 1977–2000 (myšlení–vyjednávání–výstavba)).
Instituce:
ÚSD AV ČR, vědecká pracovnice, 2019–dosud
ÚČL AV ČR, doktorandka, 2015–2018
Odborné zaměření:
Vysoké školy v komunistickém Československu. Vztahy Československa se zeměmi globálního jihu a studenti z třetího světa. Samizdat a „druhá kultura“ v období normalizace. Družstevní bydlení po roce 1948.
Publikace:
Marta Edith HOLEČKOVÁ, “Sukarno’s students” in Czechoslovakia. A brief contribution to Czechoslovak‑Indonesian Relations in the 1950s and the 1960, in: SI 39, 2021, s. 91–105;
Marta Edith HOLEČKOVÁ, Biafra viděná z Prahy. Několik poznámek k africkým studentům v Praze šedesátých let, in: Paměť a dějiny 14, 2020, s. 3–10; 
Marta Edith HOLEČKOVÁ, Příběh zapomenuté univerzity. Universita 17. listopadu a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti, Praha 2019;
Michal PŘIBÁŇ a kol., Český literární samizdat 1949–1989. Edice, časopisy, sborníky, Praha 2018;
Marta Edith HOLEČKOVÁ, Konfliktní lekce z internacionalismu. Studenti z „třetího světa“ a jejich konfrontace s českým prostředím (1961 – 1974), in: SD 19, 2013, s. 158–175.