Lexikon historiků a historiček 2022

doc. Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D.

Místo narození:
Strakonice
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci
Pracoviště:
Filozofická fakulta, Katedra ekonomických a manažerských studií
Vysoká škola:
OU, České a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny (doc.), 2019
UPOL, České a československé dějiny (PhD.), 2008
UPOL, Historie (Mgr.), 2003
UPOL, Historie (Bc.), 2000
Biogram:
Zaměřuje se na hospodářské dějiny, zejména dějiny účetnictví, ekonomického myšlení a na české právní dějiny.
Byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou několika výzkumných projektů včetně projektů GAČR.
Kromě krátkodobých výukových pobytů v Polsku, Maďarsku nebo Bulharsku realizovala dlouhodobé stáže např. na Institut of Urban History, University of Stockholm nebo Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
Účastnila se mezinárodních konferencí, např. 39th a 43th Annual Conference of the Economic and Business History Society v 2014, resp. 2018 v Manchesteru a Jyväskylä.
Instituce:
FF UPOL, KEMS, docent, 2019–dosud
FF UPOL, KEMS, odborný asistent, 2011–2019
Odborné zaměření:
Právní dějiny (městské a zemské právo v období středověku a raného novověku). Hospodářské dějiny (dějiny účetnictví). Historické účetní soustavy a odborná terminologie. Dějiny ekonomického myšlení.
Publikace:
Pavla SLAVÍČKOVÁ, Kamerální účetnictví a jeho vývoj na území dnešního Česka, Praha 2022;
Pavla SLAVÍČKOVÁ (ed.), A History of Credit Market in Central Europe, New York 2020;
Pavla SLAVÍČKOVÁ, Účetnictví mezi tradicí a racionalitou v českých zemích od středověku do počátku 18. století, Praha 2017;
Pavla SLAVÍČKOVÁ – Zdeněk PUCHINGER, Accounting records of the municipal offices in Bohemia and Moravia in the 15th and 16th centuries, in: Roman Zaoral (ed.), Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages, Basingstoke 2016, s. 155–168;
Zdeněk PUCHINGER – Pavla SLAVÍČKOVÁ, Malé dějiny účetnictví, Olomouc 2014;
Pavla SLAVÍČKOVÁ, Manželské právo a právní postavení dětí v právech městských, in: Karel Malý a kol. (ed.), Práva městská Království českého. Edice s komentářem, Praha 2013, s. 723–736;
Pavla SLAVÍČKOVÁ, Právní ochrana dětí v období prvních kodifikací, Praha 2012.