Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Pavla Plachá, Ph.D.

Datum narození:
13. 5. 1976
Místo narození:
Ústí nad Labem
Hlavní pracoviště:
Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR)
Pracoviště:
Odbor výzkumu a vzdělávání
Vysoká škola:
UHK, České a československé dějiny (Ph.D.), 2019
UK, Historie–germanistika (Mgr.), 2000
Biogram:
Od roku 2017 působí v ÚSTR.
V letech 2000–2004 pracovala v Kanceláři pro oběti nacismu při Česko-německém fondu budoucnosti.
V letech 2004–2016 pracovala jako externí spolupracovnice historických, dokumentačních a paměťových institucí – KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, Živá paměť, o. p. s. aj.
Instituce:
ÚSTR, vedoucí oddělení výzkumu odboje a odporu 1938–1989, 2017
Kancelář pro oběti nacismu při Česko-německém fondu budoucnosti, ověřovatelka žádostí o odškodnění za otrocké a nucené práce za druhé světové války, 2000–2004
Odborné zaměření:
Perzekuce obyvatelstva českých zemí v době nacionálního socialismu. Československé oběti nacistického justičního aparátu. Československé ženy v koncentračním táboře Ravensbrück. Transporty a pochody smrti na českém území.
Publikace:
Pavla PLACHÁ, Zpřetrhané životy. Československé ženy v nacistickém koncentračím táboře Ravensbrück, Praha 2021;
Jiří PLACHÝ – Pavla PLACHÁ, Incident V Kolkovně. Okolnosti zpřísnění nacistické bezpečnostní politiky v tzv. protektorátu v květnu 1940, in: HaV 69, 2020, s. 84–95;
Birgit SACK – Pavla PLACHÁ, „Tento dopis si nechte na památku na mě“. Poslední dopisy Čechoslováků popravených za druhé světové války v Drážďanech, in: Paměť a dějiny 14, 2020, s. 3–20;
Pavla PLACHÁ, Policejní perzekuce žen v prvních měsících Protektorátu Čechy a Morava, in: Marek Syrný (ed.), 1939. Rok zlomu, Banská Bystrica 2019, s. 145–155;
Dana MUSILOVÁ – Pavla PLACHÁ, Ženská nucená práce v českých zemích 1939–1945, in: TH 24, 2019, s. 205–221;
Pavla PLACHÁ, Múzy v Ravensbrücku. Kulturní a umělecké aktivity českých vězeňkyň, in: Paměť a dějiny 11, 2017, s. 3–17;
Pavla PLACHÁ – Věra ZEMANOVÁ (edd.), Milena Jesenská: biografie, historie, vzpomínky / Milena Jesenská: Biografie, Zeitgeschichte, Erinnerung, Praha 2016.