Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

Datum narození:
20. 3. 1958
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova
Pracoviště:
Ústav dějin UK a archiv UK
Vysoká škola:
1. LF UK, Dějiny medicíny (PhD.), 2007
FF UK, Historie (Mgr.), 1981
Biogram:
V letech 1992–2001 působil jako tajemník Českého národního komitétu historiků
V roce 2000 byl habilitován v oboru moderní dějiny na FSV UK.
V roce 2014 jmenován profesorem pro dějiny lékařství na UK.
Od roku 2005 působí jako ředitel ÚDAUK.
V letech 2007–2021 byl předsedou Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR, v letech 2007–2011 členem vědeckého výboru European Association of the History of Medicine and Health.
Člen ediční rady časopisu Medical History.
V letech 2014–2019 byl členem vědeckého výboru International Commission of Archives – Section University and Research Institution Archives.
Od roku 2013 je členem International Commission on the History of Universities.
Instituce:
Výzkumné centrum pro dějiny vědy, vědecký tajemník, 2000–2004
ÚDAUK, akademický pracovník, 1990–dosud
1. LF ÚDLCJ UK, odborný pracovník, 1985–1989
Okresní muzeum Praha západ v Jílovém u Prahy, historik, 1981–1985
Odborné zaměření:
Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti. Dějiny medicíny a zdravotnictví (dějiny lékařských fakult, dějiny nemocnic, zejména v 19. a 20. století).
Publikace:
Miroslav NOVOTNÝ a kol., Velké dějiny zemí Koruny české. Školství a vzdělanost, Praha 2020;
Petr SVOBODNÝ, Zmizelá Praha. Nemocnice a sanatoria, Praha 2020;
Jakub JAREŠ – Martin FRANC a kol., Mezi konkurencí a spoluprací. Univerzita Karlova a Československá akademie věd 1945–1969, Praha 2018;
Petr SVOBODNÝ, Die akademische Migration zwischen den medizinischen Fakultäten in Prag und Wien 1848–1945, in: Daniela Angetter – Birgit Nemec – Herbert Posch – Christiane Druml – Paul Weindling (edd.), Strukturen und Netzwerke. Medizin und Wissenschaft in Wien 1848–1955, Wien 2018, s. 469–486; 
Ludmila HLAVÁČKOVÁ – Petr SVOBODNÝ – Jan BŘÍZA, Dějiny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 1790–2010 (3. přepracované vydání), Praha 2011.