Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Martin Rája, Ph.D.

Datum narození:
24. 7. 1980
Místo narození:
Vyškov
Hlavní pracoviště:
Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace
Vysoká škola:
MU, Historie – české dějiny (Ph.D.), 2011
MU, Historie–muzeologie (Mgr.), 2003
Biogram:
Instituce:
Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, výzkumný pracovník, 2005–2011
Zámek Slavkov – Austerlitz, historik, 2004–dosud
Odborné zaměření:
Vzdělanostní vrstvy českých zemí v 2. polovině 19. a 20. století. Dějiny advokacie. Dějiny politických stran a hnutí na Moravě 2. polovině 19. a 1. polovině 20. století. Napoleonské války a bitva u Slavkova. Dějiny rodu Kouniců. Církevní dějiny v 19. a 20. století.

Publikace:
Martin RÁJA, Opora i nepřítel. Advokáti Vilibald Mildschuh a August Benesch v boji o Kroměříž, in: Jitka Zezulová – Markéta Mercová – David Sobek (edd.), Osobnost a město. Úloha osobnosti v rozvoji měst na Moravě v 19. století a první polovině 20. století, Kroměříž 2020, s. 45–57;
Martin RÁJA, Moravský vlastenecký kněz Jan Evangelista Bílý, in: Jiří Malíř – Libor Jan – Bronislav Chocholáč a kol., Osobnosti moravských dějin (2), Brno 2019, s. 133–150;
Martin RÁJA, Smrt pruského generála. Slavkov u Brna v době prusko-rakouské války 1866, in: Martin Barus a kol., Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie, Hradec Králové 2018, s. 202–206;
Martin RÁJA, The importance of social ties for the advancement of advocates from the mid-19th to the early 20th century. The example of Moravia, in: Aleš Zářický – Lukáš Fasora (edd.), Contribution from the XIth Congress of Czech Historians, 13.–15. September 2017, Ostrava–Brno 2018, s. 131–141;
Martin RÁJA, V čele občanských elit. Advokáti a společnost na Moravě v letech 1869–1914, Brno 2015;
Jiří MALÍŘ a kol., Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918, Brno 2012;
Martin RÁJA, Řeholnice. Příklad Marie Vojtěchy Hasmandové a Marie Ester Valáškové, in: Lukáš Fasora – Jiří Malíř – Jiří Hanuš – Denisa Nečasová (edd.), Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století, Brno 2011, s. 80–100;
Martin RÁJA, Der Advokat Alois Mikyška, in: Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř (edd.), Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848–1914, München 2010, s. 239–254.