Lexikon historiků a historiček 2022

M.A. Veronika Pehe, Ph.D.

Datum narození:
13. 5. 1988
Místo narození:
New York, USA
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny
Vysoká škola:
School of Slavonic and East European Studies, University College London, Doktorské studium, 2016
University College London, Magisterské studium, 2011
King's College London, Bakalářské studium, 2010
Biogram:
Doktorát získala na School of Slavonic and East European Studies, University College London, v oboru kulturní dějiny.
Následně působila jako postdoktorandka na European University Institute ve Florencii.
Od roku 2017 je zaměstnána na ÚSD AV ČR, kde nejprve působila v rámci grantového projektu Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná interviews po dvaceti letech, a následně jako držitelka Marie Sklodowska-Curie Fellowship, uděleného Evropskou komisí.
V jeho rámci se věnovala kulturním dějinám postsocialistické ekonomické transformace, a to zejména prostřednictvím filmové a televizní produkce. 
Instituce:
ÚSD AV ČR, výzkumná pracovnice, 2017–dosud
European University Institute, Florencie, max Weber Postdoctoral Fellow, 2016–2017
Odborné zaměření:
Kulturní dějiny střední Evropy ve 2. polovině 20. století. Systémová transformace po roce 1989. Dějiny 90. let. Paměť a paměťová politika. Film a literatura.
Publikace:
Veronika PEHE, Commodifying postsocialist cinema: filmmakers and the privatization of the Polish and Czech film industry after 1989, in: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe 30, 2022, s. 11–26;
Veronika PEHE, The Entrepreneur in ‘Transformation Cinema’: Representing the Economic Changes of the 1990s in Poland, Czech Republic and Slovakia, in: East European Politics & Societies and Cultures 36, 2022, s. 446–464;
Veronika PEHE – Vítězslav SOMMER, Introduction: Historicizing postsocialist privatization at the juncture of the cultural and the economic, in: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe 30, 2022, s. 1–9;
Veronika PEHE, Velvet Retro, Postsocialist Nostalgia and the Politics of Heroism in Czech Popular Culture, New York 2020;
Veronika PEHE, The Wild 1990s: “Transformation Nostalgia” Among the Czech Student Generation of 1989, in: East Central Europe 46, 2019, s. 111–134;
Veronika PEHE, Zlatá devadesátá?, in: Miroslav Vaněk a kol., Sto studentských evolucí. Vysokoškolští studenti roku 1989. Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě, Praha 2019, s. 185–222;
Veronika PEHE, Authenticating the Past: Archives, Secret Police, and Heroism in Contemporary Czech Representations of Socialism, in: Muriel Blaive (ed.), Perceptions of Society in Communist Europe: Regime Archives and Popular Opinion, Londýn 2018, s. 207–222;
Veronika PEHE, Drobné hrdinství: vzdor jakožto předmět nostalgie v díle Petra Šabacha a Michala Viewegha, in: Česká literatura 63, 2015, s. 419–434;
Veronika PEHE, The Colours of Socialism: Visual Nostalgia and Retro Aesthetics in Czech Film and Television, in: Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes 57, 2015, s. 239–253;
Veronika PEHE, Retro Reappropriations. Responses to “The Thirty Cases of Major Zeman” in the Czech Republic, in: VIEW: Journal of European Television History and Culture 3, 2014, s. 100–107.