Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.

Datum narození:
10. 3. 1974
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny
Vysoká škola:
FSV UK, Mezinárodní teritoriální studia, 2005
FF UK, Historie, 1998
Biogram:
Od roku 2016 pracuje jako vedoucí oddělení dějin idejí a konceptů, ÚSD AV ČR.
Instituce:
Imre Kertész Kolleg, Univerzita Friedricha Schillera, Jena, spolu-ředitel, 2016–2022
ÚČD FF UK, odborný asistent, 2011–2019
ÚSD AV ČR, vedoucí oddělení pozdního socialismu a postsocialismu, 2003–2016
ÚSD AV ČR, vedoucí vědecký pracovník, 2001–dosud
Český rozhlas Radiožurnál, redaktor, 1998–2000
Odborné zaměření:
Srovnávací dějiny politického a sociálního myšlení ve střední a východní Evropě ve 20. a 21. století. Pozdní socialismus, postsocialismus a demokratická transformace. Neoliberalismus. Politika paměti.
Publikace:
Adam HUDEK – Michal KOPEČEK – Jan MERVART (edd.), Czechoslovakism, London 2022;
Michal KOPEČEK, Dissident Legalism: Human Rights, Socialist Legality, and the Birth of Legal Resistance in the 1970s Democratic Opposition in Czechoslovakia and Poland, in: Celia Donert – Ana Kladnik – Martin Sabrow (edd.), Making Sense of Dictatorship: Domination and Everyday Life in East Central Europe after 1945, Budapest – New York 2022, s. 241–269;
Michal KOPEČEK, From Narrating Dissidence to Post-Dissident Narratives of Democracy. Anti-totalitarianism, Politics of Memory and Culture Wars in East-Central Europe 1970s–2000s, in: Pavel Barša – Zora Hesová – Ondřej Slačálek (edd.), Central European Culture Wars. Beyond Post-Communism and Populism, Praha 2021, s. 28–83;
Michal KOPEČEK, Was there a socialist Rechtsstaat in late communist East Central Europe? The Czechoslovak case in a regional context, in: Journal of Modern European History 18, 2020, s. 281–296;
Adam HUDEK – Michal KOPEČEK – Jan MERVART (edd.), Čecho/slovakismus, Praha 2019;
Michal KOPEČEK, Czech Communist Intellectuals and the‚ "National Road to Socialism": Zdeněk Nejedlý and Karel Kosík, 1945–1968, in: Vladimir Tismaneanu – Bogdan C. Iacob (edd.), Ideological Storms: Intellectuals, Dictators and the Totalitarian Temptation, Budapest – New York 2019, s. 345–389;
Michal KOPEČEK, Czechoslovak interwar democracy and its critical introspections, in: Journal of Modern European History 17, 2019, s. 7–15;
Michal KOPEČEK (ed.), Architekti dlouhé změny. Expertní kořeny postsocialismu v Československu, Praha 2019;
Michal KOPEČEK, Sovereignty, Return to Europe‘ and Democratic Distrust in the East after 1989 in the Light of Brexit, in: Contemporary European History 28, 2019, s. 73–76;
Michal KOPEČEK, The Socialist Conception of Human Rights and Its Dissident Critique, in: East Central Europe 46, 2019, s. 261–289;
Balázs TRENCSÉNYI – Michal KOPEČEK – Luka L. GABRIJELČIČ – Maria FALINA – Monika BAÁR – Maciej JANOWSKI, A History of Modern Political Thought in East Central Europe. Volume II, Part I Negotiating Modernity in the “Short Twentieth Century” and Beyond (1918–1968) and Part II Negotiating Modernity in the “Short Twentieth Century” and Beyond (1968–2018), Oxford 2018;
Michal KOPEČEK, Disidentský legalismus. Socialistická zákonnost, lidská práva a zrod právního odporu v demokratické opozici v Československu a Polsku v 70. letech [Dissident Legalism: Socialist Legality, Human Rights and the Origins of Legal Resistance in Democratic Opposition in the 1970s Czechoslovakia and Poland], in: Jiří Suk et. al., Šest kapitol o disentu [Six Chapters in Dissidence], Praha 2017, s. 10–48;
Michal KOPEČEK, From Scientific Social Management to Neoliberal Governmentality? Czechoslovak Sociology and Social Research on the Way from Authoritarianism to Liberal Democracy, 1969–1989, in: Stan Rzeczy (State of Affairs) 13, 2017, s. 171–196;
Balázs TRENCSÉNYI – Maciej JANOWSKI – Monika BAÁR – Maria FALINA – Michal KOPEČEK, A History of Modern Political Thought in East Central Europe. Volume I: Negotiating Modernity in the ‚Long Nineteenth Century‘, Oxford 2016;
Michal KOPEČEK, En busca de una memoria nacional. La política de la historia, la nostalgia y la historiografía del comunismo en la Républica Checa y en la Europa central y oriental, in: Carlos Forcadell – Ignacion Peiró – Mercedes Yusta (edd.), El pasado en construcción: Revisionismos históricos en la istoriografía contemporánea, Zaragoza 2015, s. 155–180;
Michal KOPEČEK – Piotr WCIŚLIK (edd), Thinking Through Transition: Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellectual History in East Central Europe After 1989, Budapest – New York 2015;
Michal KOPEČEK, Von der Geschichtspolitik zur Erinnerung als politischer Sprache: Der tschechische Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit nach 1989, in: Étienne François – Kornelia Konczal – Robert Traba – Stefan Troebst (edd.), Geschichtspolitik in Europa seit 1989. Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen Vergleich, Göttingen 2013, s. 356–395;
Michal KOPEČEK, Historical Studies of Nation-Building and the Concept of Socialist Patriotism in East Central Europe 1956–1970, in: Pavel Kolář – Miloš Řezník (edd.), Historische Nationsforschung im geteilten Europa 1945–1989, Köln 2012, s. 121–136;
Michal KOPEČEK, Human Rights facing a National Past. Dissident ‘Civic Patriotism’ and the Return of History in East Central Europe 1968–1989, in: Geschichte und Gesellschaft 38, 2012, s. 573–602;
Adéle GJURIČOVÁ – Michal KOPEČEK – Petr ROUBAL – Jiří SUK – Tomáš ZAHRADNÍČEK, Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989, Praha 2011;
Michal KOPEČEK, The Rise and Fall of Czech Post-Dissident Liberalism after 1989, in: East European Politics & Societies 25, 2011, s. 244–271.