Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Radka Šustrová, Ph.D.

Datum narození:
11. 8. 1986
Místo narození:
Liberec
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova, Praha
Pracoviště:
Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin
Vysoká škola:
UK, České dějiny (Ph.D.), 2018
Biogram:
V letech 2005–2011 absolvovala magisterské studium v oboru historie–politologie.
V roce 2012 složila rigorózní zkoušku a získala titul PhDr.
Od roku 2019 působila jako výzkumná pracovnice v MÚA AV ČR.
V letch 2020–2022 British Academy Newton International Fellow, University of Cambridge.
Instituce:
ÚHSD FF UK, odborná asistentka, 2019–dosud
Collegium Carolinum, vědecká pracovnice, 2019–2020
Památník Lidice, vědecká pracovnice, 2012–2014
Odborné zaměření:
Dějiny sociálního státu, práce, genderu a sociálních hnutí, nacionalismu a identit ve střední Evropě. Dějiny druhé světové války. Protektorát Čechy a Morava. Dějiny německé menšiny v českých zemích.
Publikace:
Radka ŠUSTROVÁ, „I český národ se odvrací od liberalismu". Etnická homogenizace a nová konstrukce české společnosti po roce 1938, in: DaS 42, 2020, s. 34–37;
Radka ŠUSTROVÁ, “Labour that Serves the Good of All”. Technocratic Ideals and Czech Experts in Cooperation with Nazis in Bohemia and Moravia, in: Střed/Centre. Journal of Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Century 12, 2020, s. 36–69;
Radka ŠUSTROVÁ, Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava, Praha 2020;
Radka ŠUSTROVÁ – Vít SMETANA, České země za druhé republiky a nacistické okupace, 1938–1945, in: Jan Klápště – Ivan Šedivý (edd.), Dějiny Česka, Praha 2019, s. 251–281;
Radka ŠUSTROVÁ (ed.), Demokracie a socialismus: Dva programové dokumenty demokratické levice z první poloviny 20. století, Olomouc 2018;
Radka ŠUSTROVÁ – Jakub RÁKOSNÍK (edd.), War Employment and Social Policies in the Protectorate Bohemia and Moravia 1939–1945, Praha 2018;
Radka ŠUSTROVÁ, Von der Gesundheitsfürsorge zur politischen Kontrolle der Gesundheit: das öffentliche Gesundheitswesen im Protektorat Böhmen und Mähren, in: Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe 57, 2017, s. 367–393;
Patrik EICHLER – Pavel HORÁK – Rudolf KUČERA – Jan MERVART – Thomas OELLERMANN – Martin POLÁŠEK – Vítězslav SOMMER – Radka ŠUSTROVÁ – Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ – Tomáš ZAHRADNÍČEK, Za svobodu, spravedlnost a solidaritu: dějiny sociální demokracie v českých zemích = Für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität: die Geschichte der Sozialdemokratie in den böhmischen Ländern = For freedom, justice and solidarity: history of Social democracy in the Czech lands, Praha 2016;
Radka ŠUSTROVÁ – Jakub RÁKOSNÍK, Rodina v zájmu státu: Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918–1989, Praha 2016;
Radka ŠUSTROVÁ, Schutz und Erziehung im volkstumspolitischen Kontext: die Lager der Kinderlandverschickung im Protektorat Böhmen und Mähren, in: Christiane Brenner – Karl Braun – Tomáš Kasper (edd.), Jugend in der Tschechoslowakei. Konzepte und Lebenswelten (1918–1989): Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 7. bis 10. November 2013, Göttingen 2016, s. 209–233;
Radka ŠUSTROVÁ – Luba HÉDLOVÁ (edd.), Česká paměť: Obraz národa a místa paměti, Praha 2014;
Radka ŠUSTROVÁ, „Bez sociální politiky to nejde!": k výzkumu sociálně politické praxe na území Protektorátu Čechy a Morava, in: SD 20, 2013, s. 40–64;
Radka ŠUSTROVÁ, Das Tschechische Gedächtnis: die Rolle von Erinnerungsorten bei der Entstehung des Bildes von der Nation, in: Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe 53, 2013, s. 173–174;
Radka ŠUSTROVÁ, Heydrichovy dobroty: stravování jako součást péče o rodinu v Protektorátu Čechy a Morava, in: DaS 35, 2013, s. 18–20;
Radka ŠUSTROVÁ, Pod ochranou protektorátu: Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť, 1940–1945, Praha 2012;
Radka ŠUSTROVÁ, Ve jménu Říše a českého národa. Veřejné manifestace po atentátu na Reinharda Heydricha, in: Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů 6, 2012, s. 48–59;
Radka ŠUSTROVÁ, Pro výcvik a ochranu německých dětí!: zřizování táborů KLV na území Protektorátu Čechy a Morava, in: SI 17, 2011, s. 200–225;
Radka ŠUSTROVÁ, Dětský válečný prožitek: říšské děti v programu KLV na území Protektorátu Čechy a Morava, in: HOP 2, 2010, s. 137–150;
Radka ŠUSTROVÁ, Výstava "Od té doby věřím na osud--": transporty protektorátních Židů do Běloruska v letech 1941–1942, in: SI 17, 2010, s. 208–209;
Radka ŠUSTROVÁ, Výstava Vergessene Vernichtung?: Polnische und tschechische Intelligenz in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück am Beginn des 2. Weltkriegs, in: SI 16, 2010, s. 253–254.