Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

Datum narození:
13. 3. 1981
Místo narození:
Havlíčkův Brod
Hlavní pracoviště:
Univerzita J. E. Purkyně v Ustí nad Labem (UJEP)
Pracoviště:
Přírodovědecká fakulta
Vysoká škola:
UK, Obecná teorie a dějiny umění a kultury (kulturologie), 2012
UK, Geografie–kartografie, 2005
Biogram:
Český kulturní geograf, antropolog a kartograf realizující vlastní výzkumy v mimoevropských lokalitách, zejména na Papui Nové Guineji, v rámci nichž spolupracuje s českým kulturním antropologem Martinem Soukupem.
Po studiu na UK působí od roku 2010 na UJEP v Ústí nad Labem.
Aktivně také působil ve skautském hnutí jako vedoucí ve skautském oddíle a vedoucí střediska Junáka v Chotěboři.
Z tohoto období pochází monografie o historii a současnosti tamního skautského hnutí Skauting v Chotěboři (2010).
Instituce:
FF UPOL, výzkumný pracovník, 2018–2021
FSv ČVUT, výzkumný pracovník, 2016–2020
Odborné zaměření:
Kartografie (estetická funkce a hodnocení kartografických děl, kartografická tvorba historických map). Kulturní geografie (vztah kultury, prostoru a jeho kartografické reprezentace, etnohistorie). Vizuální komunikace v geografii. Lokální historie volnočasových spolků a městských čtvrtí.
Publikace:
Jan D. BLÁHA, Vybrané okruhy z geografické kartografie, Ústí nad Labem 2021;
Martin SOUKUP – Dušan LUŽNÝ – Jan D. BLÁHA, The aura of tattoos: The commodification of tradition in Buscalan village, the Philippines, in: Asian Journal of Social Science 3, 2021, s. 153–160;
Eva SEMOTANOVÁ – Zlatica ZUDOVÁ LEŠKOVÁ – Jitka MOČIČKOVÁ – Jiří CAJTHAML – Pavel SEEMANN – Jan D. BLÁHA a kol., Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, Praha 2019;
Jiří ANDĚL – Ivan BIČÍK – Jan D. BLÁHA, Makroregiony světa: Nová regionální geografie, Praha 2019;
Martin SOUKUP – Jan D. BLÁHA, Exogenous Cultural Change in the Background of the Generational Change: The Case from Papua New Guinea, in: Slovenský národopis 2, 2019, s. 216–230;
Martin SOUKUP – Jan D. BLÁHA, Koloniální minulost etnické skupiny Nungon a její dopad na prostorové chování lidí, in: HS 1, 2017, s. 55–72;
Jan D. BLÁHA – Aleš NOVÁČEK, How Central Europe is Perceived and Delimited, in: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 158, 2016, s. 193–214;
Jan D. BLÁHA a kol., Skauting v Chotěboři, Chotěboř 2010.