Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Datum narození:
26. 3. 1977
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Pracoviště:
Katedra mediálních studií
Vysoká škola:
UK, Obecná teorie, dějiny umění a kultury (Ph.D.), 2008
UK, Obecná teorie, dějiny umění a kultury (Mgr.), 2002
Biogram:

Instituce:
UPa, katedra sociální a kulturní antropologie, docent, 2021–dosud
UK, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, docent, 2016–dosud
UPOL, excelentní výzkumník (Sinofonní příhraničí – Interakce na okraji); docent na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, 2015–2021
FF UK, docent na Ústavu etnologie; docent na katedře kulturologie, pověřen řízením pracoviště; odborný asistent na katedře kulturologie, 2009–2015
Odborné zaměření:
Teorie a metodologie antropologie. Kulturní areál Melanésie. Etnohistorie a koloniální minulost etnické skupiny Nungon z údolí řeky Uruwy v provincii Morobe samostatného státu Papua Nová Guinea.
Publikace:
Jaroslav JIŘÍK – Martin SOUKUP, Leopold Pospíšil, Anthropology and the Kapauku, in: Leopold Jaroslav Pospíšil (ed.), Adventures in the „Stone Age“, Praha 2021;
Martin SOUKUP, Stone Clubs of New Guinea, in: Annals of the Náprstek Museum 41, 2020, s. 55–70;
Martin SOUKUP – Dušan LUŽNÝ, The Story of Storyboards from East Sepik, Papua New Guinea, in: Annals of the Náprstek Museum 40, 2019, s. 59–74;
Martin SOUKUP – Jan D. BLÁHA, Exogenous Cultural Change in the Background of the Generational Change: The Case from Papua New Guinea, in: Slovenský národopis 67, 2019, s. 216–230;
Martin SOUKUP – Jan D. BLÁHA, PNG Made: proměny stravování na Papui-Nové Guineji, in: Národopisná revue 29, 2019, s. 201–2012;
Martin SOUKUP – Jan D. BLÁHA, Visual spatial representation of social and cultural phenomena and its effect on local education: The case of Papua New Guinea, in: ČL 105, 2018, s. 325–340;
Martin SOUKUP, Second Life of Bodies in New Guinea, in: Annals of the Náprstek Museum 39, 2018, s. 5–20.