Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. František Záruba, Ph.D.

Datum narození:
12. 7. 1977
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
Univerzita Karlova, Dějiny umění, 2013
Biogram:
Historik umění a kastelolog.
Jeho výzkumné zájmy se soustředí především na dějiny architektury, středověké umění a na kastelologii.
Publikuje četné studie o hradech a rezidencích v Čechách se zvláštním zaměřením na obytnou a reprezentativní složku, dále se zaměřuje na hradní kaple a na malířskou výzdobu profánních prostor.
Instituce:
UHK, HIÚ, odborný asistent, 2021–dosud
HIÚ AV ČR, postdoktorand, 2018–dosud
KTF UK, vyučující a vědecký pracovník, 2010–2015
Odborné zaměření:
Umění a historie středověku. Kastellologie. Dějiny architektury.
Publikace:
František ZÁRUBA, „Aber leider malen die Leute den Trojanischen Krieg anstelle der Passion Christi“. Ein Beitrag zur malerischen Ausschmückung profaner Burgbereiche in Böhmen und Mähren in der vorhussitischen Zeit, in: Dana Dvořáčková-Malá ‒ Kristýna Solomon ‒ Michel Margue (edd.), Über den Hof und am Hofe Literatur und Geschichtsschreibung im Mittelalter, Dresden 2021, s. 97‒112;
František ZÁRUBA, Prag und die Residenzen der böhmischen Herrscher zur Zeit der Luxemburger, in: Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge: Stadt und Hof 8, 2019, s. 31‒53;
František ZÁRUBA, Saský dům na Malé Straně v Praze (č. p. 55/III), příspěvek ke genezi jeho architektury a k otázce stavebníka, in: MHB 21, 2018, s. 29‒58;
František ZÁRUBA, Hradní kaple III. doba poděbradská a jagellonská, Praha 2016;
František ZÁRUBA, Hradní kaple II. doba lucemburská, Praha 2015;
František ZÁRUBA, Hradní kaple I. doba přemyslovská, Praha 2014;
František ZÁRUBA, Hrady Václava IV., Praha 2014.