Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

Datum narození:
16. 10. 1981
Místo narození:
Jilemnice
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Cyrilometodějská teologická fakulta (CTF UP), Katedra církevních dějin a církevního práva
Vysoká škola:
CMTF UPOL, Habilitační řízení, 2019
FF UPOL, Dějiny výtvarného umění, 2013
CMTF UPOL, Doktorské studium – praktická teologie, 2011
FF UPOL, Historie, 2007
CMTF UPOL, Katolická teologie, 2005
Biogram:
Od roku 2008 působí jako odborná asistentka, následně od roku 2019 jako docentka na CMTF UPOL.
V roce 2019 absolvovala habilitační řízení v oboru Teologie.
Přednáší církevní dějiny, dějiny křesťanského umění a církevní památkovou péči.
Hlavní řešitelka projektu NAKI II č. DG18P02OVV035. Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace (2018–2022).
Instituce:
CMTF UPOL, docent, 2019–dosud
CMTF UPOL, odborný asistent, 2008–2019
Odborné zaměření:
Církevní dějiny. Dějiny 19. a 20. století. Papežská diplomacie. Dějiny liturgie. Dějiny křesťanského umění. Církevní památková péče. Výzkum ve vatikánských archivech.
Publikace:
Markéta GRILL JANATOVÁ – Jitka JONOVÁ (edd.), Liturgický textil a způsoby jeho prezentace, Olomouc 2021;
Jitka JONOVÁ – Radek MARTINEK (edd.), Liturgické textilie a jejich památková ochrana, Olomouc 2020;
Radek MARTINEK – Jitka JONOVÁ (edd.), Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály, Olomouc 2020;
Jitka JONOVÁ, Kauza Grimmenstein: rezignace olomoucké kanovníka a preláta Grimmensteina na kanonikát a jeho další působení, in: ST 21, 2019, s. 97–121;
Jitka JONOVÁ, Theodor Kohn (1845–1915) Kníže-arcibiskup olomoucký, titulární arcibiskup pelusijský, Brno 2015;
Jitka JONOVÁ, Úcta eucharistie mimo mši. Eucharistické kongresy, Uherské Hradiště 2015;
Jitka JONOVÁ, František Tomášek, kněz, katecheta, profesor a „ilegální biskup“. Moravské působení Františka Tomáška, Uherské Hradiště 2014;
Jitka JONOVÁ, Kapitoly ze života Lva Skrbenského z Hříště pohledem Svatého Stolce, Uherské Hradiště 2013;
Jitka JONOVÁ, Domus Correctionis Müroviensis. Korekční dům pro kněze na Mírově (1761–1850), Olomouc 2012.