Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Datum narození:
11. 3. 1961
Místo narození:
Teplice
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny
Vysoká škola:
FF UPOL, České a slovenské dějiny (Ph.D.), 2000
FPE ZČU, Historie – český jazyk (Mgr.), 1992
PdF v Plzni, Pedagogika–psychologie (PaedDr.), 1989
PdF v Plzni, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.), 1985
Biogram:
Habilitace v roce 2007 (doc., FF UK), profesura v roce 2010 (FPF SLU).
Od roku 2008 je garantem studijního programu Orální historie – soudobé dějiny na FHS UK.
Člen oborových rad doktorských studijních programů na FHS UK, FF UPa a FF UK.
Od roku 2022 je členem ediční rady Vratislavské ročenky orální historie.
Člen vědecké rady NFA, Rady pracoviště ÚSD AV ČR, člen Akademického sněmu AV ČR.
Člen mezinárodní redakční rady Oral History Journal (Department of History, Royal Holloway University of London, England), člen redakční rady Journal of Oral History (Department of History, Gauhati University, India).
Od roku 2012 je čestným prezidentem České asociace orální historie.
Člen redakční rady časopisu Memo – Časopis pro orální historii (od 2011), člen redakční rady Časopisu IOHA Newsletter (2010–2014), člen redakční rady Časopisu Oral History (2010–2014), člen redakční rady Words and Silences Journal (2010–2012), člen redakční rady Urban People Journal (2007–2010), člen redakční rady měsíčníku “Bulletin 1999” (1998–2001).
Od roku 2007 je členem Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872).
Člen hodnotící komise pro moderní dějiny a etnologii GA ČR (2015–2020); předseda Rady ústavu, ÚSD AV ČR (2012–2017); člen Českého národního komitétu historiků (2009–2016); International Oral History Association, past prezident (2012–2014); International Oral History Association, prezident (2010–2012); člen Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR (2009–2017); člen a regionální zástupce pro Evropu Výkonného výboru International Oral History Association (2008–2010); předseda a člen Rady ústavu, ÚSD AV ČR (2012–2017); místopředseda a člen Rady ústavu, ÚSD AV ČR (2007–2012); předseda, Česká asociace orální historie (2007–2012); člen Oborová komise Grantové agentury ČR pro společenské vědy (2006–2012); člen Vědecké rady ÚSD AV ČR (2002–2007); člen Programové rady Společnosti ´89 (1999–2000).
Absolvoval řadu mezinárodních stáží v Dánsku, USA a ve Velké Británii.
Instituce:
FHS UK, vysokoškolský učitel, 2005–dosud
FF UK, vysokoškolský učitel, 2002–2006
ÚSD AV ČR, odborný pracovník (1992–1995), vědecký pracovník (od 1996), vedoucí Centra orální historie (2000–2017), ředitel (od 2017), 1992–dosud
Pražské tenisové gymnázium, středoškolský učitel, 1991–1992
ZŠ Gutova, učitel, 1986–1991
Odborné zaměření:
České a československé soudobé dějiny od roku 1945 do současnosti. Orální historie. Problematika mládeže a subkultur (ochránci přírody, punk). VŠ studenti v roce 1989. Československá normalizační každodennost.
Publikace:
Miroslav VANĚK, Memoria, storia, simbolo: il novembre 1989 in Cecoslovacchia (Memory, History, Symbol: November 1989 in Czechoslovakia), in: Umberto Gentiloni Silveri (ed.), La fine della guerra fredda. Prospettive e punti di vista (The End of the Cold War. Perspectives and Points of View), Milan 2022, s. 68–91;
Miroslav VANĚK, Ideologie, státní politika a oficiální obraz folklorního hnutí v letech 1945–1989, in: Daniela Stavělová (ed.), Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích, Praha 2021, s. 33–57;
Miroslav VANĚK – Jana WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Orální historie v oku hurikánu. Reflexe terénního výzkumu koronavirové krize v České republice a zahraničí, in: MEMO 11, 2021, s. 8–21;
Miroslav VANĚK a kol., Sto studentských evolucí: vysokoškolští studenti roku 1989: životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě, Praha 2019;
Lenka KRÁTKÁ – Miroslav VANĚK – Jana WOHLMUTH MARKUPOVÁ, (K)lidová věda?: proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968–2008, Praha 2018;
Miroslav VANĚK, Sluchać, poszukiwać, rozumieć. Nie tylko o dialogu interdyscyplinarnym i oral history, in: Wroclawski Rocznik Historii Móvienej 7, 2017, s. 103–118;
Miroslav VANĚK, Hledaní zlaté žíly, nebo hromadění hlušiny? Malé zamyšlení nad některými otázkami orální historie, in: Pavel Mücke – Martin Brychta (edd.), Na hranicích mezi minulostí a přítomností. Současné perspektivy orální historie, Praha–Ostrava 2016, s. 237–250;
Miroslav VANĚK, O orální historii po dvaceti letech jejího praktikování (About oral history after twenty years of its practice), in: Zuzana Denková (ed.), Etnológ v teréne, Bánská Štiavnica 2016, s. 42–53;
Miroslav VANĚK, Orální historie – naslouchání, porozumění, hledání hledání, in: SN 3, 2016, s. 361–370;
Miroslav VANĚK – Pavel MÜCKE, Velvet Revolutions. An Oral History of the Czech Society, New York – Oxford 2016;
Miroslav VANĚK – Pavel MÜCKE, Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, Praha 2015;
Miroslav VANĚK – Lenka KRÁTKÁ (edd.), Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká společnost v období tzv. normalizace a transformace, Praha 2014;
Miroslav VANĚK, Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists, Praha 2013;
Miroslav VANĚK, Those Who Prevailed and Those Who Were Replaced: Interviewing on Both Sides of a Conflict, in: Donald A. Ritchie (ed.), The Oxford handbook of oral history, Oxford 2011;
Miroslav VANĚK, Byl to jenom rock’n’roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989, Praha 2010.