Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.

Datum narození:
27. 4. 1987
Místo narození:
Mělník
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny
Vysoká škola:
FHS UK, Obecná antropologie – integrální studium člověka (Ph.D), 2019
FHS UK, Orální historie – Soudobé dějiny (Mgr.), 2011
FHS UK, Studium humanitní vzdělanosti (Bc.), 2009
Biogram:
Vedoucí Centra orální historie a výzkumný pracovník Oddělení sociálních a kulturních dějin při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
Působí také jako vědecko-pedagogický pracovník na Katedře historických věd FHS UK.
Od roku 2018 je předsedou České asociace orální historie.
Patří mezi zakládající členy Společnosti pro výzkum dějin vojenství (2019).
Nositel ocenění Prémie Otto Wichterleho (2022). 
Instituce:
FHS UK, vědecko-pedagogický pracovník, 2012–dosud
ÚSD AV ČR, výzkumný pracovník, 2011–dosud
Odborné zaměření:
Militární dějiny. Paměťová studia. Orální historie. Historická antropologie. Metody kvalitativního výzkumu. Dějiny každodennosti. Institucionální dějiny. Digital humanities.
Publikace:
Jiří HLAVÁČEK (ed.), Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské reflexi, Praha 2021;
Jiří HLAVÁČEK, Vzestup a pád ČSLA? Vojenská profese v kolektivní paměti důstojnického sboru (1960–1970), Praha 2019; 
Jiří HLAVÁČEK – Hana BORTLOVÁ-VONDRÁKOVÁ (edd.), Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Československá etnografie a folkloristika ve vzpomínkách pamětníků, Praha 2018.