Lexikon historiků a historiček 2022

Markéta Marková

Místo narození:
Brandýs nad Labem
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Pomocné vědy historické (Ph.D.), 2017
FF UK, Archivnictví a pomocné vědy historické – historie (Mgr.), 2005
Biogram:
V roce 2005 absolvovala rigorózní řízení (PhDr.) na FF UK.
Instituce:
FF UK, odborný asistent, 2021–dosud
HIÚ AV ČR, postdoktorandka na Oddělení historické bibliografie, 2005–dosud
Odborné zaměření:
Otázky souběžné i retrospektivní historické bibliografie. Medievistika.
Publikace:
Markéta MARKOVÁ, Hranice a hraničení v českých zemích ve středověku, Praha 2021.