Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Soňa Martinovská, Ph.D.

Datum narození:
7. 10. 1988
Místo narození:
Most
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Masarykův ústav a Archiv
Vysoká škola:
FF JU, Pomocné vědy historické (Ph.D.), 2019
FF JU, Archivnictví (Mgr.), 2014
FF JU, Historie–archivnictví (Bc.), 2012
Biogram:
Mezi lety 2005–2009 studovala na gymnáziu v Rokycanech.
Od roku 2021 je členkou ediční rady Korespondence T. G. Masaryka.
Instituce:
MÚA AV ČR, postdoktorand, 2020–dosud
MÚA AV ČR, doktorand, 2015–2019
Odborné zaměření:
České kulturní a politické dějiny konce 19. a první poloviny 20. století. Prameny osobní povahy. Ediční činnost. Archivní činnost.
Publikace:
Soňa MARTINOVSKÁ, Přátelství, které přispělo ke vzniku Československa. Edice korespondence Charlese R. Cranea a T. G. Masaryka, in: Práce z dějin Akademie věd 12, 2020, s. 64–102;
Soňa MARTINOVSKÁ, Návštěvy T. G. Masaryka v Plzni a jejich ohlas ve svědectvích současníků, in: Minulostí západočeského kraje 54, 2019, s. 44–60;
Soňa MARTINOVSKÁ, Mnoho tváří jednoho konfliktu. Prožitek druhé světové války ve vzpomínkách obyvatel města Plzně, in: Nikoleta Dzurikaninová (ed.), Vojenské konflikty v dejinách Európy. Stretnutie mladých historikov V, Košice 2016, s. 161–175;
Soňa MARTINOVSKÁ, Vzpomínky plzeňské rodačky Luisy Pernerové-Zykmundové (1867–1947) jako útěcha v nelehkých časech, in: Jiří Stočes – Eva Mušková (edd.), Tenkrát na západě (Čech): kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje, Plzeň 2013, s. 184–195.