Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Martin Flosman, Ph.D.

Datum narození:
15. 12. 1979
Místo narození:
Hlinsko
Hlavní pracoviště:
Vojenský historický archiv
Vysoká škola:
FF UJEP, České dějiny, 2017
KTF UK, Katolická teologie, 2009
Biogram:
Po maturitě na Střední škole informačních a knihovnických služeb absolvoval KTF UK.
Studium završil doktorátem z českých dějin na FF UJEP v Ústí nad Labem.
Od roku 2012 pracuje ve VHA v Praze, nejprve jako správce fondů rakouské armády do roku 1918, v letech 2017–2020 jako vedoucí Oddělení odborných činností, od roku 2021 jako vedoucí Oddělení starších fondů a sbírek do roku 1945.
V rámci archivní práce se specializuje na pořádání osobních pozůstalostí osobností prvního a druhého odboje.
Za svoji úspěšnou odbornou činnost byl dvakrát oceněn rezortním vyznamenáním.
Instituce:
VHA, archivář, vedoucí oddělení, zástupce ředitele, 2012–dosud
Odborné zaměření:
Církevní dějiny (perzekuce církví). Vojenské dějiny (druhý odboj, zahraniční armáda). Vojenská duchovní služba. Vojenské zdravotnictví.
Publikace:
Martin FLOSMAN, Na straně národa. Role vojenských duchovních ve druhém domácím odboji na příkladu Jana Blesíka CSsR, in: Markéta Doležalová (ed.), Katolická církev v Československu. Kardinál Josef Beran a jeho doba, Praha 2020, s. 85–100;
Martin FLOSMAN, Por. Duch. Štefan Sivák SDB, in: Vojnová kronika 2, 2020, s. 50–55;
Martin FLOSMAN, S orlem i lvem. 2. díl Příběhy českých vojenských duchovních v dramatickém dvacátém století, Praha 2019;
Martin FLOSMAN, Musíme se sjednotit. „Neduchovní“ působení vojenských duchovních v československé zahraniční armádě, in: Jaroslav Rokoský – Martin Veselý (edd.), Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989), Ústí nad Labem 2018, s. 85–132;
Martin FLOSMAN, S orlem i lvem. 1. díl Příběhy českých vojenských duchovních od 17. století do první světové války, Praha 2018;
Martin FLOSMAN, Duchovní oddělení Ministerstva národní obrany v letech 1946–1950. Požadavky, očekávání a zánik, in: Markéta Doležalová – Lenka Pavlíková (edd.), „Tu stojím, inak nemôžem…“. Reformácia od počiatkov do súčasnosti, Bratislava–Praha 2017, s. 293–304;
Martin FLOSMAN, Npor. duch. Ján Michalec, in: Vojnová kronika 2, 2017, s. 59–64;
Martin FLOSMAN, „Bojí se nás. Proč? Nevím…“. Situace vojenské duchovní služby po roce 1945 a osudy vybraných duchovních po únoru 1948, in: Markéta Doležalová (ed.), Církev za totality – lidé a místa. Sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla, Praha 2016, s. 185–205;
Martin FLOSMAN, Příběhy dvou vojenských duchovních v proměnách dvacátého století, in: Memo. Časopis pro orální historii 1, 2016, s. 38–76;
Martin FLOSMAN, S orlem i lvem. Čeští vojenští duchovní v dramatickém dvacátém století, in: Sborník Národního muzea v Praze. Řada A – Historie 3–4, 2016, s. 21–29;
Martin FLOSMAN, Vojenský duchovní Pavel Šulan, in: Vojnová kronika 2, 2016, s. 59–65;
Martin FLOSMAN, Padre a Rebe. Vojenští duchovní československé zahraniční armády u Tobruku a Dunkerque, Praha 2015;
Martin FLOSMAN, Jezuité v uniformách, in: Tomáš Hradecký – Pavel Horák – Pavel Boštík a kol., České, slovenské a československé dějiny 20. století, IX., Ústí nad Orlicí 2014, s. 43–58;
Martin FLOSMAN, František Petružela – kapucín od Tobruku a od Dunkerque, in: CD 11, 2013, s. 97–117;
Martin FLOSMAN, Vojenský duchovní P. Mjr. Hugo Vaníček, S. J. Věrný Čech, poctivý kněz a statečný voják, in: CD 6, 2010, s. 72–93.